ارتباط با سفیدبام

 

اطلاعات تماس

آدرس:
-کرمان، شهرک صنعتي شماره يک (جاده چوپار) بلوار افراءخيابان ششم سمت چپ درب دوم کدپستی: 7635168616

مدیر فروش :
خانم سلاجقه
034-33244320
09140338990

خانم شاهدادی
034-33244318
09162746002

خانم عاطفی
034-33244151
09190672757

کارشناسان فروش :
خانم ودیعتی
034-33244315
09140669609

خانم سلمانی
034-33244323
09140338993

خانم استرآبادی
034-33244322
09140338992
تلفن:
034-33241664-6
نمابر:
034-33244150

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

کارشناسان فروش