چاپ
به استحضار کلیه اساتید و محققانی که مایل به ارائه مقاله در کنفرانس های آموزشی هستند میرسانیم درخواست خود و خلاصه ای از مقاله را برای شرکت ایمیل نمائید.با تشکر