چاپ

زودگیر مایع بتن Tiss R 326

افزودنی کاهش دهنده زمان گیرش بتن جهت استفاده در زمستان و آب و هوای سرد برای جلوگیری از یخ زدن بتن می باشد.

موارد کاربرد:

مزایا:

میزان مصرف:

با توجه به عیار سیمان، مدت زمان لازم جهت گیرش بتن و دمای محل اجرا میزان مصرف بین 2 الی 5 درصد وزن سیمان مصرفی توصیه می گردد که برای بدست آوردن میزان دقیق مصرف، انجام آزمایشهای کارگاهی الزامی است.

روش مصرف:

زودگیر مایع را می توان به بتن آماده شده اضافه کرد و یا در آب اختلاط بتن حل نمود و به مخلوط بتن اضافه کرد.

شرایط نگهداری:

در دمای 5+ تا 35+درجه سانتیگراد دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

دبه 20 کیلوگرمی