چاپ

واتر پروف پودری بتنTiss WP 337

نوعی پودر آب بند کننده با داشتن خاصیت هیدروفوبیک (آبگریزی) و روان کنندگی با ارتقاء خواص رئولوژیک بتن و انسداد کامل تمامی خلل و فرج ریز، بهترین گزینه جهت ساخت بتن یا ملات آب بند می باشد.

موارد کاربرد:

مزایا:

 


مشخصات فنی :

حالت فیزیکی

پودری

رنگ

خاکستری

وزن مخصوص

0/35±0/05g/cm3

میزان کلر

0/1≥   درصد جرمی


 PH محلول در آب 20 درجه سانتیگراد

0/5 ± 7/5

 میزان مصرف:

بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود.میزان معمول مصرف 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

روش استفاده:

واترپروف پودری را پس از اختلاط کامل به بتن آماده اضافه نمائید و یا قبل از اضافه نمودن آب، به مخلوط ملات خشک اضافه شود و با آن ترکیب گردد.                                                                                          

شرایط نگهداری:

در دمای بین 5+ الی  35+ درجه سانتیگراد به دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شود.

مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

کیسه 5 کیلوگرمی