چاپ
تیشو TISS T 1150مش فایبرگلاس با چشمه 5*5     میلی متری
مش فایبرگلاس با چشمه 10*10 میلی متری