نویسند‌گان:
[ حمیدرضا قائم مقامی ] – دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی، بندرعباس
[ آرمیتا دانشمند ] – دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی، شیراز
خلاصه مقاله:
همیشه این چنین نیست که برای نشان دادن ایمنی سازه موجود از طریق محاسبات بر اساس اصول مهندسی که به طور کلی پذیرفته شده عمل شود، برخی مواقع سازه هایی هستند که برای آنها ممکن است محاسبات به تنهایی برای نشان دادن انطباق برای تصرف در نظر گرفته شده و یا استفاده از آنها، کافی نباشد. در چنین شرایطی، آزمایش بار در محل می تواند اطلاعاتارزشمندی درباره عملکرد سازه موجود فراهم کند و می تواند از رفتار سازه ای سودمند که به آسانی با روش مرسوم محاسباتی آشکار نیست، بهره گیرد. هدف اصلی آزمایش بار، نشان دادن ایمنی سازه است. این آزمایش ها، بار مقاومت طراحی و محدودیت حمل بار را مشخص نمی کنند. به طور کلی، آزمایش های بار برای تعیین توانایی سازه برای تحمل بارهای اضافیاستفاده می شود، برای ایجاد ایمنی سازه در سازه هایی که کمبود ساخت و ساز داشته اند یا آسیب دیده و تخریب شده اند، به اعتبار روش طراحی برای تأثیر در تقویت طرح، برای به دست آوردن آگاهی در مورد رفتار سازه در خصوص محاسبه اثرات مفید و پنهان اعمال مسیر های بار، برای تکمیل، اعتبار یا هماهنگ کردن کار تحلیلی با هدف فهم رفتار سازه است. در اینجادرباره منطق و هدف آزمایش بار در محل، در بررسی ساختاری سازه های بتنی بحث می کنیم و روش هایی برای تجهیزات اعمال بار ارائه می دهیم.
کلمات کلیدی:
آزمایش بار در محل, باربری سازه های بتنی, ارزیابی سیستم باربر جانبی, ترمیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *