رنگ محافظ تنه درخت باعث کنترل آفات و بیماری های ذیل میشود.

آفات درختان میوه هسته دار

رنگ محافظ تنه درخت

شته خالدار هلو

کرم طوقه و ریشه درختان میوه هسته دار

سوسک طوقه خوار سیاه

کرم قیسی

سوسک های چوبخوار معمولی درختان میوه

سوسک های پوستخوار درختان میوه

پروانه پوستخوار درختان میوه

نشانکر

سیتوسپورایی

پوسیدگی فیتو فترایی

آفات انار

کرم انار

کنه انار

آفات خرما

سوسک شاخک بلند یا چوبخوار خرما

آفات پسته

شیره خشک یا پسیل پسته

زنجره پسته یا شیره تر پسته (زنجرک پسته)

انگومک

سوسک چوبخوار سبز

سوسک پوستخوار پسته

سوسک طوقه خوار پسته

شانکر خشیدگی سرشاخه ها

آفات درختان زیتون

سوسک پوست خوار زیتون

سوسک چوب خوار زیتون

آفات درختان میوه دانه دار

شته مومی یا خونی سیب

پسیل گلابی

زنجرک گلسرخ

سر خرطومی های برگخوار درختان میوه

سوسک شاخک بلند درختان میوه

سوسک پوستخوار درختان میوه

پروانه فری یا بال پلنگی یا کرم خراط

پروانه کرم جگری یا پروانه نجار

پروانه زنبور مانند درخت سیب

کنه قهوه ای پا بلند

دارخور

پوسیدگی فیتو فترایی

سوختگی آتشی

سرطان طوقه و ریشه

آفات مرکبات

سپردار خاکستری مرکبات

سپردار بنفش زیتون

حلزون قهوه ای

حلزون کوچک مرکبات یا حلزون سفید

حلزون کوچک مرکبات جنوب

آفات انگور

بالشتک مو

آفات درخت گردو

آنتا کتوز (بلاچ گردو یا لکه سیاه)

شاتکر سیتو سپورایی

پوسیدگی فیتو فتورایی

انگومگ مرکبات

پوسیدگی فیتو فتورایی

آفت درختان انگور

سرطان طوقه و شاخه

رنگ محافظت از درختان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code