نويسند‌گان:
[ روح الله نجفي ] – دانشجوي دانشكده تحصيلات تكميلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، بوشهر، ايران
[ دكتر سيدحامد معراجي ] – استاديار، عضو هيأت علمي گروه مهندسي عمران، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
[ دكترسامان حجازي ] – استاديار، عضو هيأت علمي گروه مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان، آبادان، ايران

خلاصه مقاله:
طراحي و اجراي پل هاي بتني پيش تنيده با مقطع جعبه اي در سالهاي اخير در ايران، همانند ديگر كشورهاي جهان، بدليل نياز به گسترش مسيرهاي ارتباطي جاده اي توسعه بسيار زيادي پيدا كرده است. به تدريج در دامنه وسيعي از ابنيه فني، پل هاي بتن پيش تنيده جايگزين پل هاي فلزي و پل هاي بتن مسلح شده اند. بدين ترتيب با صرف هزينه كمتر، پل هاي با دهانه بزرگ ساخته مي شوند. از طرف ديگر استفاده از اين مصالح امكان به كارگيري تكنيك هاي جديد پل سازي را مي دهد. اما اين نوع پل ها نيز با گذشت زمان دچار مشكلاتي نظير فرسايش، افزايش بار، خزش و انقباض بتن و شل شدگي كابل هاي پيش تنيده شده كه باعث افزايش تغيير شكل در وسط دهانه و كاهش ظرفيت باربري پل مي شود. بررسي دقيق رفتار اين نوع پل ها باعث كاهش حداقل ظرفيت باربري و افزايش كارايي و پايداري پل در طول عمر مفيد آن مي شود. در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود ABAQUS، سه نمونه پل پيش تنيده با طول دهانه هاي 76/2، 150 متر و 200 متر با نرم افزار مدل سازي شده و تأثير خزش و انقباض بتن و شل شدگي كابل هاي پيش تنيده باگذشت زمان در خمش وسط دهانه و ظرفيت باربري پل بررسي گرديد. نتايج آناليز نشان مي دهد كه ظرفيت خمشي پل ها پس از 10 سال و 27 سال به ترتيب به ميزان 8/53%، 21/99% و 16/71% كاهش مي يابد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *