نویسند‌گان:
[ حسینعلی بگی ] – دانشگاه فنی و حرفه ای
[ غفور معمارزاده ] – دانشگاه فنی و حرفه ای

خلاصه مقاله:
در راستای کاهش سطح مقطع اجزائ سازه ای ، طراحی شبه سنگهای با مقاومت بالا، حتی با مقاومت بیش از ۱۵۰ مگاپاسکال در دنیا مرسوم گردیده است. ساخت چنین بتن هایی به کمک ترکیبات شیمیایی همانند انواع فوق روان کننده های کاهنده آب HRWR به ویژه ا نواعG و F و فوق کندگیر کننده های نوع D همراه با میکروسیلیس و … .به راحتی امکان پذیر شده است. به طوری که د ر این بتن ها نسبت آب به سیمان گاهی به طور غیر قابل تصوری کاهش یافته است. بزرگترین چالشی که متخصصان در چند دهه اخیر در این رابطه با آن روبرو هستند، رفتار و تحلیل چنین ساز ه هایی در برابر آتش سوزی و حرارت است. مطالعات نشان می دهد ابنیه های ساخته شده با بتن های پر مقاومت در مقایسه با سازه های ساخته شده با بتن های معمولی در هنگاه آتش سوزی رفتار نامناسب و بسیار خطرناک همانند پوست اندازی و یاSpalling از خود نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *