نویسند‌گان:
[ علی اکبر مقصودی ] – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ حبیب اکبرزاده ] – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ یاسر شریفی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
بمنظور سبک سازی اعضاء بتن پیش تنیده می توان از مقاطع توخالی بتن با مقاومت بالا (HSC) استفاده کرد. از طرفی با توجه به مزایای پیش تنیدگی اعضاء بتنی و اینکه د راعضا پیش تنیده به نحو موثری میتوان از مزایای بتن با مقاومت بالا مقاومتی بیش از ۶۰۰Kg/cm3 استفاده کرد. لذا با توجه به اینکه امروزه امکان ساخت بتن های بامقاومت بالا می باشد. می توان از ستونهای جدار نازک پیش تنیده با بتن مقاومت بالا برای کاهش وزن اعضاء بهره جست. تا مقدمات مجوز چنین اعضائی در آئین نامه های دنیا فراهم گردد.
با بررسی پارامترهای مهم آنالیز ستونهای پیش تنیده جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا و استفاده از روابط حاکم بر این پارامترها، با روش تکرار که نیاز به استفاده از روابط مختلف شکست مقطع در حالت های مختلف (فشاری، کششی، متعادل) نمی باشد. برنامه کامپیوتری نوشته شده و نمودارهای تداخلی ستونهای جدار نازک جهت تحلیل مقاطع جعبه ای شکل توخالی پیش تنیده دارای HSC ترسیم گردید. همچنین از بررسی روش پیشنهادی تحلیل با حل مثالهای عددی، قابل قبول بودن روش حاصل گردیده است. از مزایای قابل توجه استفاده از چنین نمودارهایی صرفه جویی قابل توجه در طراحی اعضا و کاهش خطای محاسباتی نسبت به روشهای دستی می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code