نویسند‌گان:
[ محمدصادق معرفت ] – استاد،دانشکده فنی دانشگاه تهران
[ محمد خان محمدی ] – استادیار،دانشکده فنی دانشگاه تهران
[ مزدک زاهدی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله،دانشکده فنی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها، استفاده از منحنی های شکنندگی که احتمال خسارت سازه ای را به عنوان تابعی از مشخصه های حرکت زمین و پارامتر های طراحی عرضه می کند، درادبیات فنی متداول می باشد . در این تحقیق، از نتایج تست بارگذاری بر روی اعضای ساختمانهای بتنی پنج طبقه با مشخصات متداول در ایران استفاده شده و منحنی های شکنندگی برای اینگونه ساختمانها ارائه شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیش از %۸۰ ساختمانهای موجود تحت اثر زلزله مبنا به حد آستانه فروریزش رسیده و به شدت آسیب می بینند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code