ارتباط با سفیدبام

اطلاعات تماس

آدرس:
-کرمان، شهرک صنعتي شماره يک (جاده جوپار) بلوار افراءخيابان ششم سمت چپ درب دوم کدپستی: 7635168616

کارشناسان فروش :

خانم عاطفی:
034-33244151
09190672757

خانم شاهدادی:
034-33244318
09162746002

خانم ودیعتی:
034-33244315
09140669609

تلفن:
034-33241664-6
نمابر:
034-33244150

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

کارشناسان فروش