عنوان نشریه: استقلال : اسفند ۱۳۸۰ , دوره ۲۰ , شماره ۲ ; از صفحه ۵۵ تا صفحه ۷۶ .
عنوان مقاله: ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمان های بتن مسلح کوتاه
نویسندگان: ناطقی الهی فریبرز, حسین زاده نقدعلی

چکیده:
در این مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی ایمنی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه و کم ارتفاع ارائه می شود. در این روش، ارزیابی براساس مشخصه نیرو ـ جا به جایی طبقه اول یا ضعیف ترین طبقه انجام می گیرد. معیار ارزیابی ایمنی سازه براساس دو پارامتر مقاومت و شکل پذیری در حالت زلزله قوی (PGA=0.3g) و زلزله شدید (PGA=0.45g) استوار است. مکانیزم شکست سازه به صورت خمشی، برشی و برشی ـ خمشی طبقه بندی می شود. ارزیابی ایمنی در پنج گام متوالی انجام می گیرد.که عبارتنداز : الف ـ مدل سازی سیستم سازه ای، ب ـ تعیین مدل تحلیلی غیر خطی طبقه، ?ـ ارزیابی ایمنی مقاومت، دـ ارزیابی ایمنی شکل پذیری و ?.ـ ترکیب ارزیابی ایمنی . نحوه ارزیابی براساس یک ماتریس معیار پیشنهاد شده استوار است.

کلید واژه: مقاومت، شکل پذیری، مکانیزم شکست، ساختمان های بتن مسلح کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code