انواع روشهای حفاری

۱) حفاری شوئیدنی wash boring) (2) مته دورانی (Ratary drill)

۳) اوگر مارپیچی ممتد ۴) اوگر میان تهی

۵) اوگرهای با قطر زیاد ۶) حفاری ضربه ای

۷) مته چکشی ۸) مته ضربه ای بادی

۹) روش توربینی ۱۰) ماشین های حفر تونل (نحوه تخلیه – قیمت آنها – اجزا این ماشین ها)

۱) حفاری شوئیدنی (Wash boring)

این حفاری برای بدست آوردن نمونه های خاک- حفاری اکتشافی برای بررسیهای اولیه – حفر گمانه برای برخی آزمونهای برجا از جمله آزمایش STP بکار می رود.

روش حفاری: بالا و پایین رفتن سر مته باعث سست شدن مواد زیرله تزریق آب می شود. آب با فشار زیاد از سوراخ سر مته خارج و خرده ها را به خارج هدایت می کند.

مزایا: نیاز به کارگری با مهارت کم دارد. در همه نقاطی که برای وسایل سبک قابل دسترس باشند قابل اجرا است.

محدودیت ها: اجرای عملیات مخصوصا در عمق بیش از ۱۰ متر کند است. نفوذ در خاک مقاوم مشکل و در سنگ غیر ممکن است. خارج کردن گراول از لوله جدار مشکل است و منجر به کاهش کیفیت نمونه ها می شود. گرفتن نمونه دست نخورده مشکل است.

۲) مته دورانی (Ratary drill)

این روش هم نمونه های خاک و سنگ را بدست می دهد و هم نمونه هایی برای انواع آزمایشهای برجا ایجاد می کند. این روش در حفر گمانه ها غیر قائم برای زهکشی افقی یا ایجاد مهار کاربرد دارد. امروزه کاربرد دستگاههای حفاری چرخشی بسیار متداول شده است. این دستگاهها را می توان در هر نوع زمین به کار برد. ولی برتری کاربرد آنها در زمینهای نرم یبشتر است. پیشروی این دستگاهها در داخل سنگهای سخت به کندی صورت می پذیرد. در این روش سر مته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است از سر چاه به کمک موتور حرکت دورانی می نماید. گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق شده و از اطراف لوله به سر چاه برمیگردد.

گل حفاری ضمن خنک کردن سر مته اعمال خرده سنگهایی که بوسیله سر مته از ته چاه را نیز انجام میدهد. با روش حفاری دورانی چاههای بسیار عمیق حفر میگردد. عمیق ترین چاه جهان که با این روش حفر گردیده در سال ۱۹۵۶ در لوئیزیانا (آمریکا) به عمق ۲۱۵۳۵ فوت بود که به نفت نرسید.

روش حفاری: پیشروی توسط سر مته برنده که در انتهای لوله حفاری قرار دارد و تحت فشار هیدرولیکی است انجام می شود. دیواره چاه را معمولا گل نگه می دارد.

مزایا: روشی نسبتا” سریع است و می تواند در همه نوع مواد نفوذ کند. برای همه نوع نمونه گیری مناسب است.

محدودیتها: جابجا کردن وسایل در زمینهای ناهموار و باتلاقی مشکل است و محتاج راه مناسب است. همچنین محتاج سکوی تسطیح شده است. کارایی حفاری با توجه به اندازه دستگاه متغیر است.

۳) اوگر مارپیچی ممتد

این دستگاه سوراخهایی به قطر کوچک تا متوسط حفر میکند و بطور پیوسته نمونه های دست خورده میگیرد. معمولا در خاکهای دارای چسبندگی که چاه بدون لوله جدار ریزش نمیکند انجام می شود.

روش حفاری: حفاری با چرخاندن رشته ممتد اوگرمارپیچی صورت می گیرد.

مزایا: روش سریع در خاکهای مقاوم و سنگ نرم است. پس از خروج اوگر اگر چاه باز باقی ماند امکان نمونه گیری SPT وجود دارد.

محدودیتها: پس از خروج اوگر در مواد با چسبندگی کم یا دانه ای و یا بدون چسبندگی چاه ریزش می کند و لذا عمق حفاری تا نزدیکی سیستم ایستایی محدود می شود. روشهای نمونه گیری محدود و نمونه های بدست آمده دست خورده اند.

۴) اوگر میان تهی

این دستگاه سوراخهایی با قطر کم تا متوسط برای نمونه گیری از خاک حفر می کند.

روش حفاری: روش حفاری مشابه حالت قبل است با این تفاوت که ساقه مجوف به داخل زمین پیچانده می شود تا نقش یک لوله جدا را بازی کند.

مزایا: روش سریع خاکهای ضعیف تا نسبتا” مقاوم است. گرفتن نمونه های SPT و UD امکانپذیر است. در خاکهای مقاوم حاوی لایه های شنی نفوذ به اعماق زیاد مشکل و به داخل قطعات سنگ غیر ممکن است. دست خوردگی قابل ملاحظه ای ممکن است بر اثر مته اوگر در خاک بوجود آید.

۵) اوگرهای با قطر زیاد

این روش برای حفر سوراخهای با قطر زیاد (تا ۱۰ سانتیمتر) برای کسب نمونه های دست خورده و بررسی لایه ها در خاکهای دارای چسبندگی که گمانه نیاز به حایل ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

روش حفاری: با چرخاندن اوگر دارای قطر زیاد خاک بریده شده و گمانه حفر می شود.

مزایا: روشی سریع بوده و بررسی شرایط خاک در زیر زمین از نزدیک را امکانپذیر می سازد.

محدودیتها: عمق حفاری توسط سطح ایستایی و شرایط سنگ محدود می شود. ماشینهای بزرگتر محتاج راه دسترسی مناسب هستند. برای خاکهای بدون چسبندگی رسهای نرم و خاکهای آلی مناسب نیست. نمونه ها دست خورده است.

۶) حفاری ضربه ای

تنها در حفاری چاههای آب بکار می رود. نمونه های شسته شده توسط گل کش خارج می شود. عمق تا سنگ بستر را مشخص می کند. دستگاههای حفاری ضربه ای و یا سوندوزهای ضربه ای دستگاههای ساده ای هستند که برای پژوهشهای آب یابی بسیار مناسب هستند. از این دستگاهها بیشتر برای چاههایی که در داخل سنگهای مقاوم حفر می شود استفاده می کنند. اصول کار سوندوزهای ضربه ای خرد کردن سنگهاست که این عمل بوسیله مته ای به نام مته حفاری یا ترپان انجام می شود. مته ها به طور منظم از ارتفاع ثابتی روی سنگ فرود می آیند. دستگاه مجهز به یک خرک چهارقطبی و یا یک دکل است که مته های حفاری بوسیله یک قرقره برگشت روی آن آویزان می گردند.

این مته ها دارای حرکت رفت و آمدی می باشند و به منظور اجرای مانورهای پایین و بالا رفتن از دستگاه رفت و برگشت جدا گردیده و به یک وسیله ای به نم چرخ قرقره که برای جاگذاری لوله ها نیز به کار می رود مربوط می باشند. خرکهای جدا شونده – چوبی و یا فلزی هستند. پایه ها روی دالهای سیمانی که قبل از مونتاژ دستگاه تهیه می شوند قرار می گیرند.

دکل های خم شونده یا تلسکوپی سوندوزهای دستگاههای حفاری خودکار قابل حمل را مجهز می نمایند. ممکن است که این دکلها به صورت دائمی در پشت یک کامیون ثابت شده باشند. دکلها باید بوسیله کابلهای محکم روی بلوکهای سیمانی ثابت گردند.

عمیق ترین چاه با روش ضربه ای: عمیق ترین چاه با این روش در ایالت نیویورک توسط شرکت گاز طبیعی ایالت نیویورک در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ تا عمق ۱۱۱۴۵ فوت حفر گردید که به نفت نرسید.

روش حفاری: سر مته سنگین بالا آورده شده و رها می شود تا مواد شکسته شده و یک مخلوطی از خرده ها و آب ایجاد شود که توسط گل کش با پمپهای ماسه کش خارج می شود. دیوار چاه توسط لوله جدار پابرجا نگاه داشته می شود

مزایا: روشی نسبتا” اقتصادی جهت تعبیه گمانه های با قطر زیاد (تا ۶۰ سانتیمتر) در انواع مواد است.

محدودیتها: ابزارها بزرگ و پرزحمت است. در خاکهای قوی و سنگ به کندی انجام می شود. اغتشاشات اطراف سر مته که ناشی از ضربات پر انرژی سر مته است به شدت بر مقادیر SPT تاثیر می گذارد. مغزه گیری و نمونه UD سنگ امکانپذیر نیست.

۷) مته چکشی

برای حفر چاه آب و چاههای اکتشافی در داخل قطعه سنگها مناسب است.

روش حفاری: مشابه حفاری ضربه ای است. شمعی که توسط نیروی دیزل رانده می شود برای راندن لوله جدار مضاعف استفاده می شود. در حالی که جریان هوا تراشه ها را از لوله داخلی خارج می کند.

مزایا: نفوذ نسبتا سریع در قطع سنگها و قلوه سنگها است.

محدودیتها: مشابه حفاری ضربه ای است. با این تفاوت که پیشروی به مراتب سریعتر است.

۸) مته ضربه ای بادی

این روش برای حفر گمانه برای آتشباری – دوغاب زنی و مهار سنگ است. روش سریع برای حفر چالهای با قطر کم در سنگ سخت است. بهترین کاربرد را در سنگهای سخت توده ای دارد. نمونه ها منحصرا به ذرات و تر اشه های کوچک است. برای نمونه گیری به کار نمی رود. در سنگهای سست دارای شکستگی با لایه های رس یا شیل مرطوب ممکن است تمام لوله حفاری در سوراخ باقی بماند.

روش حفاری: ضربات و چرخیدن سر مته سنگ را خرد می کند و تراشه ها توسط فشار هوا خارج می شود.

۹) روش توربینی

بر حسب گزارشی که به چهارمین کنگره جهانی نفت در سال ۱۹۵۵ در رم داده شد. شوروی سابق نوعی حفاری دورانی ابداع کرده بود که در آن سر مته به جای آنکه به کمک لوله فولادی دوران نماید بوسیله توربینی که به عنوان نیروی محرکه از گل حفاری و یا الکتریسینه استفاده می نماید حرکت می کند. در این روش قسمت متحرک تنها سر مته در عمق چاه خواهد بود. بنابراین می تواند سرعت دورانی به مراتب بیشتری داشته باشد. از نظر سرعت عملی که این روش دارد دارای برتری اقتصادی زیادی است. بر حسب گزارش فوق ۶۵ درصد کل حفاریهای نفتی شوروی سابق با این روش بوده است. این روش اکنون در اروپا و آمریکا نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در این قسمت به معرفی یکی از ماشین های حفر تونل که تونل را به صورت تمام مقطع حفر می کند می پردازم. این ماشین ها تمام مقطعهای دایره ای را یکجا حفر می کنند و معمولا آنها را به نام ماشین های تونل حفر کن می نامند و با علامت اختصاری t.b.m که حروف اول نام انگلیسی دستگاه است از آنها نام می برند. کامل و گسترش این دستگاهها سبب شده است که آهنگ پیشروی تونل ها در حد قابل توجهی افزایش یابد.

امروزه در سنگ های نسبتا” سخت نیز برای حفر تونل از این ماشین ها استفاده می کنند. بعد از سالها تلاش و ساخت انواعی از این نوع ماشین ها کوشش های بعدی به منظور ساخت ماشین های تمام مقطعی بود که شرایط سخت زمین شناختی قادر به حفر تونل باشد که آهنگ پیشرفت و تکامل در این زمینه در مقایسه با پیشرفت های اولیه این ماشین ها محدودتر است. در واقع شروع این تحقیقات کوشش های رابینز در سال ۱۹۵۷ میلادی برای ساخت ماشین هایی بود که بتواند در سنگهای خیلی سخت نیز با راندمن معقول تونل حفر کند.

در آن زمان به تدریج این دستگاهها سنگینتر و محکم تر شدند و توان آنها نیز افزایش یافت اما پیشرفت آنها در زمینه حفر سنگ های محکم کند است. بعنوان مثال عملکرد نوعی از این دستگاهها که مجهز به هر دو سیستم برش ناخنی و دستکی بود برای حفر در سنگهای آهکی سیلیتی که در بین آنها لایه هایی با مقاومت ۱۴۰mpa وجود داشت راضی کننده نبود. سرانجام ناخن ها به طور کلی حذف شد و حفر تونل تنها با استفاده از دیسک های حفار ادامه یافت.

تقسیم بندی ماشین های (t.b.m) tunnel boring machine به صورت زیر است:

Open t.b.m 2)single t.b.m 3)s.t.b.m
قسمت های اصلی این نوع ماشین ها به شرح زیر است:

۱- بدنه ۲- صفحه حفار ۳- ابزار برش ۴- چنگ زنها ۵- جک های رانش صفحه حفار

نحوه تخلیه مواد حفر شده توسط ماشین: مواد حفر شده بوسیله سیستم ویژه ای که معمولا مرکب از سطل های تعبیه شده پیرامون صفحه حفار است از جلوی کار جمع آوری شده و به داخل نوار نقاله ای که از داخل دستگاه می گذرد به پشت ماشین هدایت می شود. گرچه معمولا محدودیتی برای ابعاد مواد حفر شده و انتقال آنها وجود ندارد اما اگر ابعاد حفر شده خیلی زیاد باشد ممکن است گیر کنند و عمل انتقال را متوقف سازند. از طرفی مواد خیلی نرم نیز علاوه بر مشکل تهویه ممکن است مخلوطی را تولید کنند که به شدت ساینده باشند. در بعضی از این نوع ماشین ها در مجاورت صفحه حفار پرده هایی تعبیه می شود که گرد و غبار را می گیرند این ذرات در اثر اسپری آب جدا می شوند.

قیمت این ماشین ها:

قیمت tbm گران است و بیشتر به نوع سفارش داده شده به کارخانه سازنده و نوع سنگ های حفر شونده بستگی دارد. ولی در کل قیمت آنها را می توان در حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان در نظر گرفت باید دوباره بگویم که حدود قیمت این است و بسته به شرایط قیمت آنها ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. از مهمترین سازندگان این نوع ماشین ها می توان از شرکت ویرث نام برد.

منابع:

http:// geoaria.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code