نویسند‌گان:
[
علیرضا حاجیانی بوشهریان
] – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد شیراز
[
محمدرضا فرودی
] – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد دشتستان
[
احمدرضا گلستان
] – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد بوشهر

خلاصه مقاله:
این تحقیق منحصرا اثر الیفا ف لزی تولید داخل و تاثر دانه بندی مصالح دشت دانه بر رفتار مقاومت فشاری بتن های مسلح به این نوع الیفا و با در نظر گرفتن نسبت های مختلف الیاف می پردازد با استفاده از مصالح سنگی استان بوشره، سیمان تیپ ۲ دشستتسان و ترکیب آن با آب افزودنی های میکروسیلیس و فوق روان کننده پودری شکل بر پایه نفتالین پلی سولفونات سدیم و بر اساس ۴ نوع طرح اختلاط و با در نظر گرفتن بزرگترین سنگدانه شنی ۱۹، ۱۲/۵، ۹/۵ و ۴/۷۵ میلی متر بتن را ساخته و با اضافه کردن الیاف فلزی به طول ۵۱ میلی متر و با درصد های صفر ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲ کسری از حجم بتن و با تهیه آزمونه های مکعبی ۱۵۰*۱۵۰*۱۵۰ میلی متر مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه آنها اندازه گیری شدند نتایج آزمایشات نشان دادند که کاربرد الیاف فلزی با درصد های بالا باعث بهبود خواص مقاومت فشاری بتن می گردد و بطور کلی بتن الیافی ساخته شده با طرح اختلاط شماره ۲ و بزرگترین سنگدانه شنی ۱۲/۵ میلی متر بهترین رفتار را در برابر مقاومت فشاری از خود نشان دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *