سيستم پرداخت آنلاين شرکت نيز فعال گرديد و از اين پس مشتريان شرکت مي توانند با مراجعه به وب سايت و پرداخت هزينه فاکتورهاي خود امور بانکي و مالي خود را به راحتي انجام داده و از هرگونه مراجعه به بانک و صف هاي طولاني رها شوند.در اين سيستم پرداخت ها همگي توسط بانک سامان صورت گرفته و مشترياني که از کارتهاي عضو شتاب استفاده مي کنند مي توانند به راحتي از اين سيستم استفاده نمايند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)