ترمیم ترک در بتن

قبل از اقدام به ترمیم هر گونه ترک و شکستگی در بتن، باید ارزیابی کاملی درمورد علت ترک انجام شود. هر حالت و دلیلی باید با اصول اولیه آن مورد توجه قرار گیرد. آنالیز دلایل ممکن است به نتایجی منتهی شود که ترک ها را کاهش داده یا اینکه خرابیهای اصولی در سازه که ممکن است توسعه یابد ترمیم شود.

قبل از شروع عملیات ترمیم باید به الزامات این فرایند توجه شود. ترک سطحی در بتن که هیچ علامت و مشخصه سازه ای ندارد شاید با یک پوشش نازک مرتفع شود.

زمانی که ترک ها ریز باشند با استفاده از عمل هیدراته شدن سیمان و به شرط وجود CO2 ترک ها خود به خود بسته می شوند. در چنین شرایطی باید سازه در مقابل رطوبت محفوظ باشد.

اگر ترمیم سازه نیز جز تعهدات باشد، شرکت مربوطه باید توجه کامل به این امر داشته باشد. بعد از اینکه ترمیم کامل شد عاقلانه است که اجزاء ترمیم شده به صورت آزمایش و یا مغزه گیری مجددا کنترل شوند.

ترک ها معمولا بر اساس فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند :

ترک های خفته (غیرفعال)

ترک های زنده (فعال)

برای ترمیم و بستن ترک های خفته معمولا از پر کننده های صلب استفاده می شود . برای بستن و جلوگیری از ورود و نفوذ آب سطحی ممکن است تهیه و قرار دادن گروت سیمان نیز کافی باشد.

اندازه درشت ترین جز مصالح گروت باید ۱/۳ یا ۱/۴ عرض ترک باشد . معمولا از رزین های اپوکسی می توان به عنوان متداول ترین مصالح جهت درزگیری ترک های خفته استفاده کرد.

اپوکسی به دلایل زیر می تواند از مصالح پیشنهادی مرجع باشد :

رزین های پلی استر و انواع ویژه ای از لاستیک های مصنوعی نیز برای ترمیم های از نوع تزریقی بکار می روند.

هزینه رزین های پلی استر کمتر از رزین های اپوکسی می باشد و ویسکوزیته کمتر در نتیجه نفوذ بهتری دارند. اگر چه سخت شوندگی پلی استر در شرایط مرطوب ضعیف است، لیکن پلی استر افت عمل آوری بالاتر و مقاومت کمتری در برابر حمله قلیاها دارد.

مواد ترمیمی برای ترک های زنده

برای ترمیم ترک های زنده (فعال ) معمولا از درزگیر های انعطاف پذیر استفاده می شود. دامنه ی وسیعی از درزگیرها برای درزهای متحرک و ترک های زنده وجود دارد.

معمولترین آنها ترکیبات قیری و پلی سولفید و پلی اورتان است. قیرهای ترکیب شده با لاستیک و پلی اورتان ترکیب شده با قطران نیز از آن جمله هستند. لذا انتخاب های زیادی را در مصالح پوششی می توان برای درزگیری سطحی ترک های زنده به کار برد.

ترمیم ترک های خفته

ترک های خفته ریز معمولا به وسیله تزریق با ترکیبی از رزین با پایه اپوکسی ترمیم می شوند. اگر ترک از نظر سازه ای مهم باشد باید بدین روش ترمیم شود .

ترک های که از درون سازه گسترش دارند با ثابت کردن نقاط تزریق در وردی و در طول ترک به شکل سطحی ترمیم می شوند.

فاصله بین نقاط تزریق معمولا حدود۰/۵ تا ۱ برابر عمق لازم برای نفوذ می باشد. بین این نقاط، سطح ترک (هر دو سمت ترک در صورتیکه ترک به صورت عمودی فرو رفته باشد) به طور موثر بوسیله یک ترکیپ تیکسوتروپ ( رزین پایه اپوکسی و آستر و مذاب داغ ترموپلاستیک که در تمام این قبیل ترکها استفاده می شوند) درزگیری می شوند.

پس از تثبیت نقاط تزریق به جهت اطمینان از پر شدن کامل ترک و بلوکه شدن در مقابل ذرات فرساینده، مراقبت لازم باید انجام شود.

اگر ترک باریک و در حدود ۰/۰۵ میلی متر باشد می توان آن را با تزریق اپوکسی به هم پیوند داد. این روش به صورت کاملا مفید و کارا در ترمیم ترک های ساختمان ها، پل ها، سد ها و انواع دیگر سازه ها بکار می رود.
این روش را می توان برای ترمیم بیشتر ترک های سازه ای و غیر سازه ای بکار برد، با این محدودیت که ترک ها باید خفته (غیرفعال) باشند و یا علت ترک خوردگی قبل از استفاده از این روش مرتفع گردیده باشد. این روش برای ترک های فعال کاربرد ندارد. همچنین ، این روش نیاز به مهارت بالایی دارد تا از نظر عملکرد، رضایت بخش باشد.

برای داشتن عملکردی مناسب می توانید از محصولات و ملات های آماده سفید بام کرمانیان استفاده کنید .

ترک های خفته خیلی بزرگ (شکست های خفته)

معمولا عوامل اقتصادی در تصمیم گیری و انتخاب مصالح لازم در ترمیم یک ترک خفته خیلی بزرگ موثر می باشند.

اگر این مساله تقریبا مهم نباشد یک ترکیب ملات گونه از رزین پایه اپوکسی یا گروت می تواند مصالح مناسبی باشند و تنها تدارک لازم، تمیز نمودن محل شکست می باشد. زمانی که حجم مصالح پر کننده بکار رفته مهم باشد، ممکن است راه ارزان تر باز کردن مناسب ترک در آینده و استفاده از یک مخلوط نرم بتنی باشد.

برای به حداقل رساندن افت بتن ( انقباض )، بتن ریزدانه باید تا حد امکان کم آب و با کارایی مناسب و برای جلوگیری از خشک شدن زود هنگام و تامین عمل آوری مناسب، پیشبینی های لازم انجام گیرد. استفاده از واسطه ها، افزودنی ها و عناصر انبساطی دارای ترکیبات آلومینیوم می تواند مفید باشد.

ترک های خفته مضاعف یا متعدد

جایی که ترک های خفته مضاعف یا چندتایی وجود دارد مخصوصا جایی که ترک ها فرم تصادفی دارند، ترمیم ممکن است کند و پر هزینه باشد، که اخیر تکنیک ترمیمی جدیدی ابداع شده است که می توان از آن برای پر کردن تعداد زیادی از این ترک ها بطور همزمان استفاده نمود.

این روش عکس روش تزریق می باشد. به جای جانشین نمودن هوا با رزین تحت فشار، ابتدا هوا توسط پمپ خلاء تخلیه و سپس رزین یا مصالح دیگر شروع به پر کردن حفرات و ترکها می نماید. این روش پر کردن اپوکسی با فرایند خلاء می باشد.

به منظور حذف عیوب و نواقص مذکور در سازه لازم است محلی که قرار است درزگیری شود قابلیت مهر و موم شدن داشته باشد. اینها محدودیت های این سیستم است اما برای جاهایی که ترک های اتفاقی زیادی وجود دارد و سازه می تواند به طور موثر درزگیری شود، مزایایی واضح و مشهودی دارد.

ترمیم ترک های زنده ( فعال )
ترک های زنده باید با توجه به این موضوع تحت ترمیم قرار گیرند که آنها درزهای متحرک هستند تعمیر این ترک های باید بر اساس پتانسیل حرکت آنها صورت گیرد. ترک باید در طول خود با یک تورفتگی (شکاف) به اندازه مناسب برش خورده و سپس توسط یک درزگیر مناسب درزگیری شود.

انتخاب نوع درزگیر به مقدار حرکت پیشبینی شده و محدودیت های وضع شده برای ابعاد تورفتگی ترک که می توان برش زد، همچنین موقعیت و وضعیت ترک ها و نیز به عمودی یا افقی بودن ترک بستگی زیادی دارد.

معمولا از سه نوع درزگیر برای ترمیم این ترک ها استفاده می شود که عبارتند از :

ماستیک ها
ماستیک ها معمولا مایعاتی لزج (غلیظ) از قبیل روغن های نخشکیده یا قیرهای با نقطه ذوب پائین، با رشته هایی از پرکننده ها می باشند.این مواد برای استفاده در جایی که کل ترک از ۱۵ درصد عرض شیار ترک تجاوز نمی کند پیشنهاد می شوند. شیار باید به گونه ای بریده شود که نسبت عمق به عرض ۲ به ۱ باشد.ماستیک ها به صورت پلاستیک باقی می مانند و در مقابل ترافیک سنگین و حلال ها ماندگار نمی باشند.

در هوای گرم ماستیک متوجه فشاری رو به بیرون ناشی از انبساط سازه های مجاور می شود. علاوه بر این پهن شدن یا ضربه خوردن در مقابل ترافیک را در پی دارد. ( ماستیک ها ارزان ترین نوع درزگیر می باشند اما استفاده از آنها منحصر به موقعیت های قائم یا در مواردی که از آنها در برابر ترافیک محافظ می شود، می باشد.)

ترمو پلاستیک ها
ترموپلاستیک ها وقتی گرم می شوند به مایعی لزج و نیمه لزج (ویسکوز و نیمه ویسکوز) تبدیل می شوند. دمای جاری شدن آنها معمولا بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد است. آنها شامل قیرها، قیرهای پلیمری اصلاح شده، نوعی از قیرها و قطران زغال سنگ می باشند. نسبت عمق شیار به عرض آن ۱ به ۱ و کل حرکت طراحی شده ۲۵ درصد عرض شیار می باشد.

اگر چه این مواد از ماستیک ها نرم تر می باشند

الاستومرها
این پوشش، محدوده ی وسیعی از مواد مشتمل بر پلی سولفیدها، پلی سولفید اپوکسی، پلی اورتان ها، سیلیکن ها و اکریلیکها می باشند. بعضی از آنها ((مواد یک قسمتی)) و بعضی دیگر ((دو قسمتی)) هستند.

این مواد می توانند مزایای قابل بررسی بیشتری نسبت به دیگر انواع درزگیرها داشته باشند زیرا نباید قبل از کاربردشان گرم شوند. همچنین آنها چسبندگی عالی به بتن داشته و کشیدگی بالاتری نسبت به دیگر انواع درزگیرها دارند و بسیاری از آنها قادر به کشیدگی بیش از ۱۰۰درصد دارند ولی در عمل این عدد به ۵۰ درصد محدود می شود. نسبت عمق به عرض شیار باید ۱ به ۲ باشد. مواد باید در مقابل چسبیدن به قسمت پائین که ترک آزاد باقی می ماند مثل یک ترک زنده محافظت شوند.

منبع :

کتاب ترمیم ترک در بتن و پل های بتنی

انتشارات : اراکان دانش

تدوین و گردآوری کتاب : رضا اکبری

کلید واژه ها :

ترمیم ترک در بتن ، گروت ، اپوکسی ، ترک های خفته ، ترک های زنده ،مواد ترمیمی برای ترک های زنده ، ترمیم ترک های خفته ، ترک های خفته خیلی بزرگ ، ترک های مضاعف یا متعدد، ترمیم ترک های زنده ( فعال ) ، ماستیک ها ، ترمو پلاستیک ها، الاستومرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *