سفید بام کرمانیان

تیشو TISS T 1150

تیشو: مش فایبرگلاس با چشمه ۵*۵ میلی متری تیشو: مش فایبرگلاس با چشمه ۱۰*۱۰ میلی متری