انجمن بتن ایران

شرکت سفید بام کرمانیان از سال ۱۳۹۲ تا به امروز به طور مستمر عضو انجمن بتن ایران که یکی از معتبرترین NGO های فعال در زمینه بتن ایران است؛ بوده ایم و در تمام کلاسهای آموزشی و نمایشگاهها و مسابقات این انجمن شرکت فعال داشته است.

پروژه فولاد زرند

با توجه به آزامایش هایی که توسط مدیریت پروژه فولاد زرند بر روی محصولات شرکت سفید بام کرمانیان انجام داده و اثبات کیفیت محصولات این شرکت وارد وندور پروژه فولاد زرند گردید که موفقیتی چشم گیر و اثبات کیفیت ممتاز محصولات این شرکت در بین سایر تولید کنندگان برتر ایران می باشد.

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت مس سرچشمه پس از بررسی های طولانی و تست نمونه از شرکت های تولید کننده عایق در نهایت عایق سخت شرکت سفید بام کرمانیان جهت اجرا بر روی سقف های شیروانی ایرانیتی سیمانی انتخاب گردید که هر ساله میزان ۳۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ مترمربع از سال ۹۲- ۹۳- ۹۴ اجرا نموده است که مورد رضایت کارفرما است.

کرمان اسپریچ

در سال ۱۳۹۲ همکاری شرکت سفید بام کرمانیان با ادارات کل راه و شهرسازی استان کرمان و سیستان بلوچستان بعد از آزمایش گروت ۱۰۰۳ وسیلرهای این شرکت شروع شد که تا قبل ازآن گروت و سیلر فوق از برندهای آلمانی مورد استفاده قرار می گرفت که پس از تست های سخت گیرانه، شرکت سفید بام توانسته مجوز استفاده از این نوع گروت در تمام پروژه های راه و شهرسازی استان کرمان و سیستان بلوچستان استفاده گردد.

شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص)

با توجه به آزامایش هایی که توسط شرکت ملی فولاد ایران بر روی محصولات شرکت سفید بام کرمانیان انجام داده و اثبات کیفیت محصولات این شرکت وارد وندور شرکت ملی فولاد ایران گردید که موفقیتی چشم گیر و اثبات کیفیت ممتاز محصولات این شرکت در بین سایر تولید کنندگان ایرانی و خارجی می باشد.

Qual Assess Ltd

شرکت سفیدبام با تلاش مستمر مدیران و کارمندان خود از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS EN ISO 9001:2008 در زمینه مدیریت کیفیت از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است.

Qual Assess Ltd

شرکت سفیدبام با تلاش مستمر مدیران و کارمندان خود از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS EN ISO 14001:2004 در زمینه محیط زیست از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است.

Qual Assess Ltd

شرکت سفیدبام با تلاش مستمر مدیران و کارمندان خود از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS OHSAS 18001:2007 در زمینه ایمنی و بهداشت از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است.