رنگ استخر آبی Tiss P 786

رنگ استخر آبی Tiss P 786 برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست فرموله گردیده است. این نوع رنگ از طریق تبخیر حلال به سرعت خشک می گردد و باید زمان لازم برای رها سازی کامل حلال در موقع تشکیل فیلم به آن داده شود. بعد از تشکیل فیلم، این رنگ، چسبندگی ظاهری و نمای خوبی ارائه می دهد. این محصول در استخرها اعمال می گردد بنابراین باید توجه بیشتری در آماده سازی سطوح و اعمال آن صورت پذیرد.

رنگ استخر در پوشش دادن استخرهای سیمانی و حوضچه های فلزی مناسب می باشد اما نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که در حوضچه های فلزی آماده سازی صحیح سطح فلز و اعمال یک آستر بازدارنده خوردگی برپایه اپوکسی و نیز در سطوح سیمانی درزگیری کامل سطح سیمان توسط پرایمر بتن و بتونه اپوکسی قبل از اعمال رویه، الزامی است.

موارد کاربرد رنگ استخری :

مزایای رنگ آبی:

مشخصات فنی:

نوع رزین اکریلیک
رنگ آبی – سفید
براقیت مات
درصد وزنی جامد ۲ + ۶۲
درصد حجمی جامد ۵۱±۲
وزن حجمی ۱/۱+۱gr /cm۳
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک ۵۰+۵Mm
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی ۱۰/۲+۰/۴m۲/L
حلال رقیق کننده تینر ۲۰۰۰۰
VOC ۴۱۸gr /l
حداقل زمان لازم برای اعمال لایه بعد در دمای ۰c ۲۵ ۲۴ ساعت
حداکثر زمان لازم برای اعمال لایه بعد در دمای ۰c ۲۵ ۴ هفته
زمان خشک شدن سطحی در دمای ۰c ۲۵ < 20 دقیقه
زمان خشک شدن سطحی در دمای ۰c ۳۵ < 10 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی در دمای ۰c ۲۵ < 1 ساعت
زمان خشک شدن عمقی در دمای ۰c ۳۵ < 45 دقیقه
زمان خشک شدن کامل در دمای ۰c ۲۵ ۷ روز
زمان خشک شدن کامل در دمای ۰c ۳۵ ۳ روز
نقطه اشتعال ۰c 25

درصد افزودن تینر و ویسکوزیته مناسب جهت اعمال

ابزار درصد تینرخوری DINCUP4
اسپری بدون هوا ۵- ۱۵ ۲۵- ۴۰ ثانیه
اسپری با هوا ۱۰- ۲۰ ۱۸- ۲۵ ثانیه
قلمو ۵ -۱۰ ۲۰ – ۳۰ ثانیه
غلطک ۵ -۱۰ ۲۰ – ۳۰ ثانیه

تذکرات:

مدت زمانهای ارائه شده در جداول فوق بر اساس رعایت ضخامت پییشنهادی (مندرج در جدول مشخصات فنی ) وتهویه مناسب اعلام شده است. ضخامت بیشتر، تهویه نامناسب، رطوبت زیاد، دمای پایین تر و… سبب افزایش یا کاهش زمان خشک شدن می گردد.
اعداد مندرج در جداول فوق در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد محاسبه و ارائه گردیده است. لذا توجه داشته باشید که تغییر در دمای محیط و یا دمای رنگ، ویسکوزیته آن را افزایش یا کاهش خواهد داد.
داده های مندرج در جدول فوق، در دمای ۲۵ سانتیگراد اندازه گیری شده وتغییرات دما سبب ایجاد تفاوت در داه ها می گردد.
برای اعمال لایه بعدی، سطح زیرین باید عاری از هرگونه آلودگی باشد. شرایط خاص محیطی و دمایی می تواند در حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد، تغییر ایجاد نماید که در این صورت باید با کارشناسان مهندسی فروش تبادل اطلاعات گردد.
تغییر مشخصات ارائه شده در جدول فوق با توجه به تهیه مواد اولیه از منابع گوناگون و یا تغییر در فام رنگ، محتمل است. لذا جهت دریافت اطلاعات مطابق تولید روز، با کارشناسان مهندسی فروش تبادل اطلاعات گردد.

موارد فنی :

میزان پوشش براساس فرمولاسیون و به صورت تئوری محاسبه گردیده است، لذا براساس شرایط و نحوه اعمال، مهارت مجری، نوع ابزار رنگ آمیزی، شکل سازه، ارتفاع و… میزان مصرف عملی تغییر خواهد کرد.
مشخصات فنی با به کارگیری حلال پیشنهادی ارائه گردیده و مسئولیت استفاده از انواع دیگر حلال، به عهده مصرف کننده می باشد.میزان افزودن تینر جهت اعمال رنگ به عوامل متعددی همچون دمای رنگ، دمای محیط، ابزار اجرا و… بستگی دارد. لذا باید در محاسبات کلیه موارد در نظر گرفته شود. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مهندسی مشاوره نمایید.

این رنگ تنها در موارد مذکور در این برگه قابل مصرف می باشد و در صورت نیاز به استفاده از آن در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان الزامی بوده است و در غیر این صورت مسئولیت به عهده مصرف کننده است. تمامی داده ها بر اساس شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می باشد و احتمال تغییرات با توجه به شرایط محیطی وجود دارد با توجه به این که هر گونه بهینه سازی در فرمولاسیون رنگ سبب تغییر داده ها می گردد،

لذا جهت دسترسی به آخرین اطلاعات باکارشناسان تماس گرفته شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای دیگر و یا رعایت نکردن نسبت اختلاط بر عهده شرکت نمی باشد. مقدارپوششهای ارائه شده براساس داده های تئوری بوده و با توجه به نوع رنگ، شرایط محیطی نحوه اجراء محل اعمال، شکل و سایز قطعه، عدم کنترل دقیق ضخامت، مهارت مجری و …. پرت رنگ محاسبه و منظور می گردد.

روش استفاده رنگ استخری:

سطح زیرکار باید عاری از هر گونه آلودگی مانندچربی، روغن،گرد و غبار و رطوبت باشد این مواد باعث کاهش شدید چسبندگی رنگ به سطح می گردد. عمل تمیز کاری باید توسط شوینده های مناسب انجام گیرد. در صورت اعمال این رنگ بر روی سطح رنگ آمیزی شده انجام عملیات آماده سازی مناسب شامل سایش و حلال شویی ضروری است. در صورتی که رنگ مستقیماً بر روی سطح اعمال شود، نخست باید آماده سازی مربوطه روی سطح مورد نظر انجام گیرد.

نواحی آسیب دیده سطح نیز باید قبل از اعمال رنگ، مجدداً آماده سازی و رنگ آمیزی شود. پس از انجام عملیات آماده سازی سطح، رنگ را با یک همزن مناسب کاملاً هم زده تا یکنواخت شود. جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته از تینر هوا خشک استفاده گردد. تینر به تدریج اضافه شده و مخلوط آنقدر هم زده می شود تا یک ترکیب یکنواخت به دست آید. جهت اعمال رنگ توجه به نکات زیر الزامی است:

۱- در محیط های بسته، تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.

۲- حرکت اسپری یا قلم مو باید به صورت یکنواخت انجام شود، به نحوی که هر بار ۵۰ % از سطح رنگ شده قبلی پوشانده شود. در مورد زویا وگوشه های سطح باید دقت کافی مبذول گردد.

۳- پیشنهاد می گردد، جهت سطوح با متراژ کم، قسمت های رنگ نشده و یا آسیب دیده، با قلمو ترمیم شود.

۴- رطوبت نسبی و دمای محیط، در حین رنگ آمیزی مورد توجه قرار گیرد.

۵- پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات با تینر ۲۰۰۰۰ شستشو داده شود.

شرایط محیط جهت اعمال رنگ استخر:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا۵۵ درجه سانتیگراد باشد. دمای مطلوب رنگ نیز بین ۱۰ تا۵۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود. برای جلوگیری ازکندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح باید ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد.

در محیط های بسته هنگام رنگ آمیزی و همچنین درمدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خود داری شود.

وسایل و تجهیزات کاربا رنگ استخر آبی:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است و تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی صورت می پذیرد

فشار نازل قطر نازل قابل یت استفاده روش اعمال
۲۲۰۰<PSi ۰/۳۲-۰/۴۸میلیمتر مناسب اسپری بدون هوا
مناسب اسپری باهوا
مناسب غلطک
مناسب قلم مو

شرایط نگهداری:

در محیط مسقف، خشک، به دور از تابش خورشید و در محدوده دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد و در ارتفاع بیش از ۱۵ سانتیمتر از سطح زمین (بر روی پالت) نگهداری شود.

مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و تحت شرایط استاندارد به مدت ۱۲ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قوطی ۴ کیلوگرمی

بهداشت و ایمنی:

رنگ استخر آبی در شرایط صنعتی تنها با توجه به توصیه های ارائه شده (دربرگه ایمنی MSDS) قابل مصرف می باشد. در هنگام کار باید موارد ایمنی رعایت شود. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط های بسته رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

استنشاق، تماس با پوست وهمچنین خوردن آن مضر می باشد. در صورت تماس با پوست ممکن است التهاب و یا آلرژی پوستی ایجاد کند. رنگ استخر آبی برای محیط های آبی زیان آور است و در بلند مدت بر جانداران محیط آبی تأثیر منفی می گذارد.

از تماس آن با پوست، چشم و لباس جلوگیری شود. بخارات و گرده های آن تنفس نشود. فرد باید دور از منبع احتراق بایستد و سیگار نکشد. از عینک ایمنی همراه با محافظ استفاده گردد. درصورت موجود نبودن تهویه کافی از وسایل تنفسی و یا لاستیکی و چکمه هایPVC مناسب استفاده شود. از لباس سرتاسر پوشیده استفاده گردد. برای تماس های طولانی مدت، از تجهیزات تنفسی که کل صورت را می پوشاند، استفاده شود. ماده دور از منبع احتراق قرار گیرد

مواد خاموش کننده مناسب اسپری آب، دی اکسید کربن، کف و پودرهای اطفاء حریق می باشد. هرگز از واترجت پر فشار استفاده نشود.

وسایل ایمنی ویژه برای آتش نشان ها لباس ویژه با ماسک مخصوص اکسیژن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code