روان کننده زودگیر تیسTiss.R312| کاهنده آب / زودگیر بتن

روان کننده / کاهنده آب/ زودگیرکننده بتن Tiss R 312

این افزودنی جهت کاهش آب به سیمان و افزایش روانی بتن با قابلیت زودگیری و تسریع در زمان گیرش بتن و مناسب در آب و هوای سرد و زمستان می باشد. همچنین این محصول با تسریع واکنش هیدراتاسیون سیمان موجب افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین اولیه می باشد

مطابق با استاندارد ASTM C 494, ISIRI 2930 Table 12, EN 934-2

موارد کاربرد روان کننده بتن:

مزایای روان کننده زودگیر T.R312:

بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین میشود. این میزان به طور متوسط در حدود۰/۵ الی ۱/۵ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. برای بکارگیری میزان مصرف خارج از محدوده فوق با دفتر فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

افزودنی را می توان در هنگام ساخت بتن به آب اختلاط بتن اضافه نمود و یا پس از ساخت بتن در تراک میکسر آن را اضافه کرد.

تذکر: افزودنی مستقیماً روی سیمان خشک ریخته نشود.

تذکر: مقدار روان کننده حتما باید از مقدار آب بتن کم شود

تذکر: کیورینگ نامناسب موجب افت مقاومت فشاری می شود

تذکر: حتما قبل از استفاده در متراز بالا تست ئدر محیط کارگاه انجام شود

نکته: پس از اضافه نمودن افزودنی تراک میکسر ۵ دقیقه روی دور تند باشد

دردمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۹ ماه قابل نگهداری می باشد.

دبه ۲۲ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند بنابراین استفاده از عینک ایمنی جهت پیشگیری از تماس با چشم توصیه میشود. در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه فرمائید. از تماس با پوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید و حتی المقدور در هنگام کار از دستکش استفاده نمائید.

مشخصات فنی

حالت فیزیکیمایع
رنگقهوه ای
وزن مخصوص۱/۲±۰/۰۳kg/lit در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
میزان کلر۰/۱≥ درصد جرمی
میزان نیتراتندارد
نقطه اشتعالندارد
نقطه انجمادصفردرجه سانتیگراد
PH۱ ± ۶/۵

ثبت سفارش