روغن قالب

روغن قالب، روغن شیمیایی آزاد کننده قالب می باشد که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطوح قالب ها باعث سهولت در جدا سازی قالب از بتن می گردد. به علت دارا بودن نوعی مواد خاص باعث می شود کیفیت سطح بتن ریخته شده پائین نیاید و اثر منفی روی سطح بتن به جا نگذارد.

  • موارد کاربرد
  • مزایا
  • مشخصات فنی
  • آماده سازی انواع قالب های فلزی، پلاستیکی، چوبی و ...
  • حصول سطوح صاف و صیقلی در بتن
  • عدم نیاز به اعمال ضربات مکانیکی و افزایش عمر مفید قالب ها
  • این ماده پایه آبی نبوده لذا باعث زنگ زدگی در قالب ها نخواهد شد.
  • باعث آلودگی سطح بتن نمی گردد
  • رنگ سطح بتن را تغییر نمی دهد
  • عدم پوسته شدن در سطح بتن

 

حالت فیزیکی
مایع با ویسکوزیته پایین
رنگقهوه ای رنگ
وزن مخصوص۰/۸±۰/۱gr /cm۳
میزان کلرندارد
میزان نیتراتندارد

با توجه به نوع قالب و شرایط کارگاهی میزان مصرف متغییر است. میزان معمول مصرف یک لیتر برای هر ۱۵ الی ۳۵ متر مربع می باشد .

سطوح قالب ها را می توان به وسیله پیستوله یا فرچه و غلطک اندود نمود.

در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد به دور از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۱۲ ماه می باشد. توجه داشته باشید که این ماده قابل اشتعال می باشد.

دبه ۲۰ لیتری
روغن قالب

ثبت سفارش