ضدیخ بتن

ضدیخ بتن و کاربردهای آن

ضدیخ بتن و جلوگیری از انجماد آن: هیدراتاسیون سیمان واکنشی گرمازا است و روند سریع بالا رفتن مقاومت های آن در محدوده دمای بین ۱۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۸ روز به طول می انجامد.

گیرش اولیه بتن در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد بسته به نوع سیمان، حدود ۱۲ ساعت می باشد. این فاصله زمانی در دماهای پائین طولانی تر می شود.

لذا در فصل سرما این مدت زمان (۱۲ساعت) برای بروز پدیده یخ زدگی و یخ زدن بتن کافی است.

یخ زدن بتن یک عمل تدریجی است که به میزان منافذ و لوله های موئین موجود در بتن بستگی دارد و با توجه به نقطه انجماد آب و روند انتقال حرارت در بتن رخ می دهد.

همانطوری که درجه حرارت بتن سخت شده کم می شود، آب موجود در منافذ موئین خمیر سیمان با سرعت بیشتری یخ می زند و منبسط می شود.

اگر پس از ذوب شدن، یخ زدن مجدد اتفاق بیفتد، انبساط بیشتری رخ می دهد.

لذا سیکل های تکراری یخ زدن و ذوب شدن، اثر تجمعی بر روی بتن دارند و افزایش ۹ درصدی حجم که به واسطه یخ زدن آب رخ می دهد؛

این امر باعث می شود مقدار فشار منبسط کننده در بتن از مقاومت کششی آن تجاوز نماید و بتن خسارت می بیند.

دامنه خسارت وارده به بتن از پوسته شدن سطحی تا از هم پاشیدگی کامل می باشد، این عامل سبب افت غیر قابل جبران مقاومت فشاری بتن خواهد بود.

جلوگیری از یخ زدگی و انجماد با استفاده از ضدیخ بتن:

در سالهای گذشته راه های جلوگیری از یخ زدن بتن علاوه بر افزایش عیار بتن، استفاده از نمکهای یخ زداست.

مصرف این نمکها به علت افزودن بر شدت ذوب شدن یخ، خود اثر نامساعدی بر بتن داشت.

مصرف مکرر این مواد در فواصل زمانی که بین آنها یخ زدن و یا ذوب شدن رخ می داد، سبب پوسته شدن سطح بتن می گردید.

 یکی دیگر از اثرات مخرب این نمک ها، بروز خوردگی بر روی فولاد می باشد که تداوم این موضوع با انبساط یافتن ۹ الی ۱۵ درصدی حجم آرماتورها باعث ترک خوردگی بتن و کاهش شدید عمر سازه بتنی می شود.

ضدیخ بتن مسلح یک ضدیخ فاقد کلراید

ضدیخ بتن مسلح یک ضدیخ فاقد کلراید بوده و بر پایه ترکیبات نیتروژنی می باشد که باعث افزایش سرعت هیدراسیون و بالا بردن گرمازایی، گیرش اولیه را از ۱۲ ساعت به حدود ۳ الی ۵ ساعت کاهش داده و با تکمیل واکنش آب و سیمان مانع از باقی ماندن آب آزاد در بتن شده لذا با کاهش سریع دما مانع از یخ زدن بتن می گردد.

جدول حصول مقاومت فشاری ۱ روز ۳ روز ۷ روز ۲۸ روز
در دمای ۵- درجه با ۱% افزودنی ۱۴۵ ۲۴۵ ۳۵۰ ۳۷۲
در دمای ۵- درجه بدون افزودنی ۹۰ ۱۵۷ ۲۰۰

کلمات کلیدی:

ضد یخ بتن,ضدیخ بتن,ضد یخ بتن مسلح,ضدیخ بتن مسلح,هیدراتاسیون سیمان