یکی از انواع بتن های خاص که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد،بتن سبک است.استفاده از بتن سبک در مقاطع پرآرماتور نیازمند خصوصیات روانی بالا می باشد.لذا باید بتن سبک دارای خاصیت خودتراکمی باشد. پایداری بتن خودتراکمی که در رده بتن های سبک گنجانده شده است،به دلیل حساسیت زیاد به مصالح مورد استفاده متغیر است.لذا باید با استفاده از مقادیر زیاد مواد پر کننده (بیش از بتن معمولی) و به طور عمده سیمان،پایداری بتن سبک خودتراکم را تأمین کرد.بنابراین مقدار آلودگی زیست محیطی در ساخت این بتن ،بیشتر بوده و هم چنین انرژی مصرفی برای تأمین مواد اولیه این بتن، بیش ار بتن معمولی می باشد. در این پژوهش ، استفاده از پودرسنگ به جای سیمان به عنوان پر کننده خنثی مورد استفاده قرار گرفته است.علاوه بر پودرسنگ ،مواد معدنی و مصنوعی با خاصیت پوزولانی نیز جهت بهبود خصوصیات بتن تازه و سخت شده به کار گرفته شده است.نتایج نشان می دهد که استفاده سه جزیی از سیمان ،پودرسنگ و پوزولان نه تنها خصوصیات بتن تازه خود تراکم سبک را ارتقا می بخشد ،بلکه خواص بتن سخت شده شامل دوام در برابر محیط های خورنده و خصوصیات مکانیکی را بهبود می دهد.در بخش دوام بتن،رابطه ای همبستگی میان نتایج آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید(RCMT ) و مقاومت الکتریکی پیشنهاد شده است.

مقدمه

ساخت سیمان پرتلند به عنوان عنصر اصلی سازنده بتن ،نیازمند هزینه و سوخت بسیاری است که زیان های فراوانی را نیز بر محیط زیست تحمیل می کند.از جمله آسیب هایی که به طور جدی مد نظر موضوعات محیط زیست قرار می گیرد تولید فراوان مقدار دی اکسید کربن ناشی از سیمان می باشد.از این رو ، استفاده از افزودنی هایی جایگزین سیمان در پروژه ها و سازه های بتنی بطور جد پیشنهاد می شود.از آنجایی که مقدار سیمان در بتن خود تراکم بیش از مقدار مصرفی در بتن معمولی می باشد نیاز به بررسی و تحقیق این موضوع حائز اهمیت است.بتن خود تراکم یکی از پر اهمیت ترین موضوعات مربوط به فناوری بتن می باشد که بنا بر مشخصات تازه و سخت شده آن کاربرد وسیعی در فناوری ساخت سازه های بتنی دارد.با توجه به مشکلات عدیده سازه های بتنی در خصوص مشخصات مکانیکی و دوام بتن معمولی،استفاده از بتن خودتراکم از اواخر دهه ۸۰ میلادی به صورت جدی مورد توجه عموم قرار گرفت.از مشخصات اصلی بتن خودتراکم قابلیت پراکندگی و گذردهی بسیار زیاد است که بدون نیاز به ویبره ،براحتی به صورت پایداری تحت وزن خود از بین مقاطع باریک اجزای سازه های به خصوص بین شبکه آرماتوربندی سازه ها عبور می کند،بدون آنکه جداشدگی یا آب انداختگی در بتن ایجاد شود.برای جلوگیری از جداشدگی و تأمین مقاومت مناسب،نیاز به حجم خمیر سیمان بیشتری نسبت به بتن معمولی می باشد.این امر باعث افزایش آسیب محیط زیستی می شود و در این تحقیق تلاش بر آن است که به جای بخشی از سیمان،از مواد طبیعی مانند پودرسنگ جهت جلوگیری از جداشدگی سنگدانه ها،استفاده شود.علاوه بر این بتن خودتراکم نقش عمده ای در کاهش آلودگی صوتی حین اجرا ایفا می کند و زمان اجرای سازه ها را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

در سازه های بتنی،قسمت اعظمی از بارهای وارده ناشی از بارهای ناشی از وزن المان های سازه ای می باشد.از ویژگی های اصلی بتن سبک،استفاده از سنگدانه های سبک لیکا و در نتیجه کاهش وزن نمونه های بتن سبک می باشد.عموماً وزن مخصوص نمونه های ساخته شده از بتن سبک در محدوده ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد که در مقایسه با وزن مخصوص بتن معمولی (۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) مقدار قابل توجهی از بارهای مرده و سازه ای وارده به فونداسیون سازه ها کاهش می دهد. از این رو، بتن سبک در استفاده در دال های کف و تیغه ها و جدا کننده ها و دیگر اعضای غیرسازه ای کاربرد بسیار وسیعی دارد. با این وجود ، استفاده از بتن سبک در این اجزا،تأثیر عمده ای در کاهش بارهای دینامیکی از جمله بار زلزله ایفا می کند.عموماً با استفاده از سبکدانه ها و سبکتر شدن بتن مورد استفاده تخلخل نمونه های بتنی افزایش می یابد و به طبع آن در مقابل صوت و حرارت به صورت عایق رفتار می کند.

اخیراً با پیشرفت فناوری بتن در توسعه بتن خود تراکم سبک در جهت بهبود و ترکیب خواص بتن خودتراکم و بتن سبک، بتن با وزن مخصوص کم با قابلیت گذردهی و پراکنندگی بالا تولید می شود که بدون جداشدگی یا آب انداختگی،روانی بالا و کارایی و پایداری بهتری را دارد.

مقدار سیمان زیاد باعث ایجاد تخلخل در بتن می شود و منفذ بتن را افزایش می دهد.عیار سیمان نقش کلیدی در رفتار بتن ایجاد می کند.در این مقاله از پودر سنگ به عنوان فیلر جایگزین قسمتی از سیمان مورد استفاده قرار گرفته شده است.

پودر سنگ باعث کاهش قابل توجه خلل و فرج موجود و افزایش مقاومت بتن می شود که منجر به بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن می شود. از این رو در این تحقیق تأثیر جایگزینی زئولیت ،متاکائولن،خاکستربادی و دوده سیلیس به جای پودر سنگ بر روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم سبک مورد بررسی قرار گرفته شده است.جایگزینی پزولان بجای فیلر خنثی به دو دلیل انجام گرفت،دلیل اول اینکه تغییر در مقدار سیمان و کاهش آن به علت تغییرات زیاد در خواص تازه ممکن نبود و دلیل دوم ،بنا به توصیه رمضانیان پور و همکاران ، روند رشد شاخص های دوام با این جایگزینی بهتر خواهد بود.

در این راستا جهت ارزیابی کارپذیری بتن تازه خود تراکم سبک، آزمایش های جریان اسلامپ و قیف Ѵ مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر این ،مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده در سنین ۳ و ۹۰ روزه اندازه گیری شده اند.آزمایش های نفوذ یون کلر،نفوذپذیری آب و مقاومت الکتریکی برای ارزیابی مشخصات دوام بتن خودتراکم سبک با جایگزینی افزودنی های فوق مورد بررسی قرار گرفته شده است.

برنامه آزمایشگاهی

مواد و مصالح مصرفی

برای به دست آوردن نتایج مطلوب برای مقاومت،کارایی و دوام بتن ،انتخاب نوع،اندازه و میزان استفاده از آن ها بسیار تاثیرگذار می باشد.نتایج آزمایش دانه بندی ریزدانه های معمولی و سبکدانه های درشت لیکای مصرفی در جدول ۱ آورده شده است.

چشمه الک

(میلیمتر)

درصد عبوری ماسه

(%)

درصد عبوری لیکا

(%)

۳۷/۵

۱۰۰

۱۰۰

۲۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۹

۱۰۰

۶۷/۱

۱۲/۵

۱۰۰

۵۹/۸

۹/۵

۱۰۰

۵۳/۹

۴/۷۵

۸۸/۸۸

۳۸

۲/۳۸

۶۱/۳۷

۲۶

۱/۱۹

۴۲/۳۴

۱۶/۳

۰/۵۹

۲۸/۹۸

۶/۹

۰/۳

۱۴/۶۳

۰

۰/۱۵

۳/۱۲

۰

۰/۰۷۵

۰

۰

در این مقاله از سیمان تیپ ۲ تولید شده در نکا(ایران) استفاده شده است که مشخصات آن با الزامات موجود در استاندارد ASTM C618 مطابقت دارد.آنالیز شیمیایی سیمان مصرفی نیز در جدول ۲ آورده شده است.آنالیز شیمیایی مربوط به خاکستر بادی،پودر سنگ و متاکائولن نیز در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲-آنالیز شیمیایی سیمان و خاکستر بادی و پودرسنگ و متاکائولن

آنالیز شیمیایی

متاکائولن

(درصد)

پودر سنگ

(درصد)

خاکستر بادی

(درصد)

سیمان(درصد)

Sio۲

۵۰

۱/۷۷

۶۲/۸

۲۱/۲

Al۲o۳

۴۴/۶

۰/۵۵

۴۵/۹

۳/۷

Fe۲o۳

۰/۴

۰/۳۵

۰/۹۲

۳/۶۴

CaO

۲

۵۱/۹۷

۲/۶

۶۳/۸

MgO

۰/۱

۱/۴۴

۱/۴

۱/۷

SO۳

۰/۲۷

۰/۲۴

۰۴۹

۲/۴۸

Na۲O

 

۰/۹

K۲O

۰/۱۴

۰/۶۷

L.O.I

۴۳

فیلر(پودرسنگ) نیز برای بهبود خواص سیمان و پایداری ظاهری نمونه های بتن خود تراکم سبک مورد استفاده قرار می گیرد.

طرح اختلاط

مشخصات طرح اختلاط های موجود در این مقاله در جدول شماره ۳ آورده شده است و طرح اختلاط های مذکور بر اساس استاندارد ACI 211.2 استخراج شده است.

جدول ۳-نسبت اختلاط ها

شماره طرح

طرح اختلاط

سیمان

پودر سنگ

متاکائولن

دوده سیلیس

خاکستر بادی

زئولیت

ماسه

آب

لیکا

فوق روان کننده

آب به سیمان

۱

CTRL

۴۵۰

۱۵۰

۶۹۵

۱۹۲

۲۶۹

۵/۵

۰/۳۲

۲

MK20

۴۵۰

۶۰

۹۰

۶۹۳

۱۹۲

۲۷۱

۴/۶

۰/۳۲

۳

SF10

۴۵۰

۱۰۵

۴۵

۶۹۱

۱۹۲

۲۶۸

۵/۸

۰/۳۲

۴

FA20

۴۵۰

۶۰

۹۰

۶۹۳

۱۹۲

۲۷۰

۴

۰/۳۲

۵

ZE10

۴۵۰

۱۰۵

۴۵

۶۹۵

۱۹۲

۲۷۲

۶

۰/۳۲

در همه طرح اختلاط های مورد آزمایش قرار گرفته،نسبت آب به موادسیمانی به صورت ثابت و برابر با ۰/۳۲ می باشد.هم چنین مقدار مواد سیمانی برابر با ۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و مقدار مصرفی پر کننده (پودر سنگ آهک) در طرح شاهد برابر مقدار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.علاوه بر آن دوده سیلیس ،زئولیت،خاکستر بادی و متاکائولن به عنوان مواد با خاصیت پوزولانی ،به ترتیب با درصدهای ۷/۵،۷/۵،۱۵ و ۱۵ درصد وزن مواد سیمانی ،جایگزین فیلر شده اند.درصدهای جایگزین شده مطابق با مقادیر بهینه موجود در تحقیقات مختلف می باشد.

روند اختلاط
در انجام طرح اختلاط ابتدا درشت دانه ها و سپس ریزدانه و بعد از آن مواد پودری درون میکسر ریخته می شد.برای جلوگیری از کلوخه شدن سنگدانه ها و مواد پودری ،مقداری از فوق روان کننده به همراه آب و مابقی آن تا رسیدن بتن به روانی مورد نظر به صورت جداگانه درون میکسر ریخته می شد.

هم چنین با توجه به تجارب قبلی،در صورتی که بتن تمایل به جداشدگی داشت به میزان مورد نیاز از اصلاح کننده لزجت استفاده شد.

در انجام طرح اختلاط در صورتی که سنگدانه اشباع نباشد،۳۰ دقیقه اول افت جریان اسلامپ شدیدی مشاهده می شود.برای جلوگیری از این افت اسلامپ،می توان میزان جذب آب را به آب طرح اضافه نمود و یا از سنگدانه اشباع با سطح خشک استفاده نمود.هم چنین برای جلوگیری از روزدگی سنگدانه ها،باید لزجت ملات در حدی باشد که قادر به جلوگیری از نیروی رو به بالای این سنگدانه بدلیل کمتر بودن چگالی نسبت به خود ملات است.برای دستیابی به این لزجت استفاده از اصلاح کننده لزجت مفید است.

آزمایش های انجام شده

در این مقاله،مشخصات بتن تازه و سخت شده نمونه های بتن خود تراکم سبک مورد بررسی قرار گرفته شده است.بلافاصله پس از ساخت بتن،آزما یش های مختلفی از جمله جریان اسلامپ و قیفν برای ارزیابی روانی و قابلیت عبور نمونه های تازه بتنی انجام شده است.

نتایج آزمایش فوق با معیارها و ضوابط موجود در JSCE،EFNARC ، NDOR مقایسه شده است.برای آزمایش های بتن سخت شده،مخلوط بدون هیچ گونه عملیات ویبره،داخل قالب قرار گرفت.نمونه ها پس از قالب گیری به مدت ۲۴ ساعت درون قالب ماندند و س از ان به حوضچه های آب آهک انتقال داده شدند.

مقاومت فشاری بر روی نمونه های ۳ و ۹۰ روزه با ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ اندازه گیری شده است.

جهت استخراج مشخصات دوام نمونه های سخت شده،آزمایش های نفوذ یون کلر،نفوذپذیری آب و مقاومت الکتریکی بر روی نمونه های ۹۰ روزه انجام شد. در ادامه به بحث و بررسی به دست آمده از آزمایش های بتن تازه و بتن سخت شده خود تراکم سبک خواهیم پرداخت.

بحث و بررسی نتایج
در این قسمت نتایج آزمایش های انجام شده بر روی بتن تازه و سخت شده آورده شده است.مشخصات تازه بتن خودتراکم سبک با استفاده از آزمایش های جریان اسلامپ و قیف Ѵ مورد ارزیابی واقع شده است. علاوه بر این ، با استفاده از نتایج به دست آمده برای آزمایش های مقاومت فشاری،نفوذپذیری آب،مقاومت الکتریکی و نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCMT ) ،مشخصات سخت شده و دوام بتن خودتراکم سبک مورد بررسی قرار گرفته شده اند.

مشخصات تازه بتن خودتراکم سبک

بلافاصله پس از اختلاط بتن،وزن مخصوص بتن تازه اندازه گیری شد و همچنین آزمایش های جریان اسلامپ و قیف Ѵ انجام شد و داده های مربوطه ثبت شد.نتایج بدست آمده برای مشخصات بتن تازه با معیارها و ضوابط موجود در راهنماهای JSCE،EFNARC ، NDOR مقایسه شده اند.با استفاده از آزمایش های فوق الذکر در این بخش،میزان تغییر شکل پذیری و قابلیت پراکنندگی و گذردهی بتن خودتراکم سبک و میزان تاثیر افزودنی های استفاده شده مشخص می شوند.نتایج مربوط به وزن مخصوص نمونه های ساخته شده از طرح اختلاط های مختلف در شکل ۱ به تصویر کشیده شده است:

 

با توجه به نتایج فوق ،وزن مخصوص تازه تمام نمونه های ساخته شده از افزودنی های مختلف در محدوده استاندارد بتن سبک (۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) هستند. وزن مخصوص نمونه های ساخته شده با متاکائولن ببشترین وزن مخصوص را نشان داده است،در حالی که جایگزینی دوده سیلیس به جای پودر سنگ باعث کاهش ۱/۶ درصد وزن مخصوص تازه نسبت به بتن شاهد می شود.جایگزینی زئولیت و خاکستر بادی به جای پودر سنگ تغییر محسوسی در مقدار وزن مخصوص نمونه ها نداشته است.با توجه به یکسان بودن مقادیر استفاده شده از سبکدانه های و سنگدانه های معمولی در طرح های اختلاط،نزدیک بودن وزن مخصوص بدست آمده منطقی است.

بلافاصله پس از اختلاط ،آزمایش جریان اسلامپ صورت پذیرفت و نتایج آن به صورت شکل ۲ به دست آمد.

شکل۲.نتایج آزمایش جریان اسلامپ

نتیجه بدست آمده برای نمونه شاهد در هیچ محدوده استاندارد برای بتن خودتراکم گنجنده نمی شود.در حالی که استفاده از موتد پوزولانی در کنار پودر سنگ و سیمان منجر به بهبود خواص روانی بتن خودتراکم شده است.بطوری که افزودن دوده سیلیس،خاکستر بادی و زئولیت به جای پودر سنگ ،مطابق با راهنمای JSCE شرایط پراکنندگی مناسب را ارضا می کند.در هیچ یک از نمونه ها،نتایج بدست آمده از این آزمایش ،در محدوده استاندارد راهنمای JSCE جای نمی گیرد.عموماً با افزودنی ها فاز خمیری نمونه های بتنی نسبت به بتن شاهد افزایش می یابد.

محدوده راهنمایEFNARC برای آزمایش جریان اسلامپ بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلی متر می باشد. این مقدار برای راهنمای JSCE بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلی متر و برای راهنمای NDOR بین ۵۵۰ تا ۷۵۰ می باشد.
برای بررسی و تحقیق بتن خود تراکم سبک از نقطه نظر توانایی تغییر جهت و عبور از مقاطع محصور بدون انسداد از آزمایش قیف Ѵ استفاده می شود.در واقع معیاری برای سنجش لزجت بتن می باشد.در این راستا نتایج مربوط به این آزمایش در شکل ۳ ارائه شده است.

محدوده مناسب برای این آزمایش مطابق با راهنمای EFNARC بین ۶ تا ۱۲ ثانیه می باشد.این مقدار برای راهنمای JSCE بین ۸ تا ۱۵ ثانیه می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش قیف Ѵ می توان نتیجه گرفت که زئولیت و خاکستر بادی بیشترین تأثیر در افزایش کارپذیری بتن خودتراکم سبک داشته اند.

مشخصات سخت شده بتن خودتراکم سبک
در این قسمت،نتایج مربوط به آزمایش های انجام شده بر روی بتن سخت شده مورد بررسی واقع شده اند.در شکل ۴ نتایج مربوط به اندازه گیری های وزن مخصوص خشک نمونه های بتن خودتراکم سبک ارائه شده است.

در راستای اندازه گیری وزن مخصوص خشک نمونه ها،تمامی نمونه ها در داخل اون خشک شده اند.مشابه نتایج مربوط به وزن مخصوص تازه بتن،نمونه حاوی متاکائولن بیشترین مقدار وزن مخصوص خشک و اشباع را بدست می دهد.در نتایج وزن مخصوص خشک نمونه ها ،دوده سیلیس مقدار ۱۰/۳ درصد با خشک شدن در داخل اون وزن مخصوص خود را از دست داده است.

آزمایش مقاومت فشاری

آزمایش مقاومت فشاری از معمول ترین آزمایش های بتن سخت شده محسوب می شود و در این مقاله مقاومت های ۳ و ۹۰ روزه هر کدام از طرح اختلاط ها آمده است.
شکل ۵ نتایج مقاومت فشاری ۳ و ۹۰ روزه طرح اختلاط ها را با مقایسه آن ها نشان می دهد.

بیشترین مقاومت فشاری در ۳ و ۹۰ روزه مربوط به نمونه ای می باشد که متاکائولن به میزان ۲۰ درصد وزنی سیمان جایگزین فیلر شده است.با توجه به ثابت بودن مقدار سیمان و نسبت آب به مواد سیمانی ،مقایسه در جایگزینی مواد افزودنی می باشد.بیشترین مقاومت فشاری مربوط به طرحی می باشد که متاکائولن به عنوان افزودنی استفاده شده است و در سن ۹۰ روز ،نسبت به بتن شاهد،۳۸ درصد افزایش مقاومت داشته است.
شکل ۶ رابطه میان مقاومت فشاری ۹۰ روزه و وزن مخصوص بتن سخت شده را در طرح های حاوی پوزولان نشان می دهد.بیشترین وزن مخصوص در این مقاله ۱۶۹۵ می باشد و مقاومت فشاری ۹۰ روزه طرح ها تا ۳۹۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تعیین شده است.

آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلر اید (RCMT)

برای جلوگیری از زنگ زدگی آرماتورها در بتن ،این آزمایش در راستای وجود یون کلراید بررسی می شود.با اندازه گیری شار عبوری از نمونه گرفته شده،بتن رده بندی می شود.نتایج آزمایش برای ۹۰ روز در این مقاله آزمایش شده است و نتایج آن درشکل ۷ آمده است.

با توجه به ثابت بودن مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان در تمامی طرح ها ،مقایسه بین افزودنی های مصرفی با درصدهای بهینه آن ها می باشد.با توجه به کاهش شدید مقدار نفوذ در طرح اختلاط های پس از طرح شاهد می توان به تأثیر مطلوب افزودنی ها در آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید پی برد.دلیل این کاهش چشمگیر خاصیت پراکنندگی این مواد در بتن می باشد. هم چنین تراکم مواد پودری و بهبود ساختار و حفرات داخل بتن نیز توجیه این نتایج می باشد.

آزمایش نفوذ آب

در این آزمایش با تحت فشار قرار دادن آب برای جریان آن در نمونه گرفته شده و اندازه گیری عمقی که آب در نمونه ، در یک بازه زمانی نفوذ می کند ، می توان به معیار مناسبی برای نفوذ پذیری دست یافت . در شکل ۸ نتایج آزمایش نفوذ آب در ۹۰ روز نشان داده شده است که می توان کاهش نفوذ آب را در طرح های شامل افزودنی نسبت به بتن شاهد مشاهده کرد.

تخلخل کمتر در خمیر سیمان در حضور افزودنی ها،دلیل این واکنش بتن در این آزمایش می باشد.بیشترین مقدار نفوذ آب مربوط به بتن شاهد و کمترین آن مربوط به خاکستر بادی با ۲۴ درصد کاهش نسبت به بتن شاهد می باشد.

آزمایش های مقاومت الکتریکی
از هر کدام از طرح ها نمونه ای گرفته شد . این آزمایش برای واکنش بتن به نفوذ یون های مخرب از جمله کلراید تعبیه شده است.بنابراین نمونه ای که دارای مقاومت الکتریکی بالاتری می باشد،احتمال خوردگی آرماتورهای داخل بتن در آن کمتر است.نتایج مقاومت الکتریکی طرح اختلاط های این مقاله در شکل ۹ آمده است.

کمترین مقاومت الکتریکی مربوط به بتن شاهد و بیشترین آن مربوط یه نمونه دارای دوه سیلیس می باشد.دلیل آن نیز همان کاهش نفوذپذیری بتن بر اثر افزودنی ها می باشد.با مقایسه نتایج این آزمایش با توصیه کمیته اروپایی بتن (CEB) می تون اظهار کرد که تمام نمونه ها با میزان خوردگی قابل صرف نظر می باشند.

مطابق با نتایج بدست امده برای آزمایش های مقاومت الکتریکی و CRMT می توان رابطه ای همبستگی بین این دو کمیت معرفی نمود.درون یابی بدست آمده از نوع خطی بوده و با دقت (۰/۸۲۸) می باشد.درون یابی صورت گرفته در شکل ۱۰ آمده است:

نتیجه گیری

با توجه به فعالیت های آزمایشگاهی انجام شده در این تحقیق ،نتایج زیر به دست آمد:

برگرفته از ماهنامه علمی،فنی،اقتصادی سیمان

منابع

جواد برنجیان-استادیار موسسه آموزش عالی طبری
عظیم تاج الدینی-دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری
حسام آذری جعفری – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
رضا مهرعلیزاده- دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران و کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
مجتبی کهندل نیا- دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران و کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
H.okamura, m.ovachi,self-compacting concrete technology,1(2003
M.hubertova ,durability of light-weight concrete with expanded clay aggregate,taylor & francis,(2009)
غ.فلاح, بررسی خواص رئولوژیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی پودر پرلیت،دومین کنفرانس ملی بتن ایران(۱۳۸۹)
M.hubertova ,R Hela,Ultra light- weight self consolidating concrete, taylor & francis,(2010)
S.kolias,C.Georgiou,the effect ofpaste volume and of water contenton the strength and water absorption of concrete,cement & concrete composites,(2005) pp 211-216.
Ali akbar ramezanipour,rement replacement materials,properties,durability,sustainability
A.S C618,standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete ,ASTM international ,(2004)
A.C. 211 standard practice for selecting proportions for structural lightweight concrete,(1998)
EFNARC, the european Guidelines for self-compacting concrete,(2005).
N.D.o roads,development of a Guide for cast-in-place applications of self –consolidating concrete,SPRI(07) 594 (2007)
J.S.o.C.E.C.L 93,high-fluidity concrete construction Guideline ,(1999)
نویل ،آوخواص بتن،انتشارات: ابوریحان بیرونی ۱۳۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code