غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

افزودنی غلظت دهنده بتن سبک جهت کاربرد عالی ملات بدون جمع شدگی با غلظت تنظیم شده و چسبندگی بیشتر به سطح می باشد.

 • موارد کاربرد
 • مزایا
 • مشخصات فنی
 • جهت تهیه ملات پاششی بر روی سمنت برد، ساندویچ پانل و …
 • جهت استفاد در ملات سبک تا چسبندگی بین ترکیبات ملات و نیز چسبندگی بین ملات و سطح مورد نظر جهت اجرا بیشتر شود
 • هم بندکننده ترکیبات ملات و بتن سبک جهت تهیه بلوک های سبک
 •  
 • غلظت دهنده بتن و ملات
 • افزایش دهنده چسبندگی ملات و یا بتن به سطح
 • پمپ راحت ملات
 • کارایی بهتر بتن و ملات
شکل ظاهرپودری
وزن مخصوص۰/۶۸+۰/۰۳gr/cm۳
یون کلرندارد
PH۷

میزان معمول مصرف ۲ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

پودر را به ملات آماده اضافه نمائید. برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است بیشتر از ۵ دقیقه ترکیب همزده شود.

آنی گیر بتن در دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۹ ماه قابل نگهداری می باشد.

کیسه ۱ و ۵ کیلوگرمی

ثبت سفارش