غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

افزودنی غلظت دهنده بتن سبک جهت کاربرد عالی ملات بدون جمع شدگی با غلظت تنظیم شده و چسبندگی بیشتر به سطح است.

موارد کاربرد :

شکل ظاهر پودری
وزن مخصوص ۰/۶۸+۰/۰۳gr/cm۳
یون کلر ندارد
PH ۷

میزان مصرف

میزان معمول مصرف ۲ درصد وزن سیمان مصرفی است.

روش مصرف

پودر را به ملات آماده اضافه نمائید. برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است بیشتر از ۵ دقیقه ترکیب همزده شود.

شرایط نگهداری

در دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد، در محیط سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۹ ماه قابل نگهداری است.

بسته بندی

کیسه ۱ و ۵ کیلوگرمی

موارد کاربرد :

  • جهت تهیه ملات پاششی بر روی سمنت برد، ساندویچ پانل و …
  • جهت استفاد در ملات سبک تا چسبندگی بین ترکیبات ملات و نیز چسبندگی بین ملات و سطح مورد نظر جهت اجرا بیشتر شود
  • هم بندکننده ترکیبات ملات و بتن سبک جهت تهیه بلوک های سبک

مزایا :

  • غلظت دهنده بتن و ملات
  • افزایش دهنده چسبندگی ملات و یا بتن به سطح
  • پمپ راحت ملات
  • کارایی بهتر بتن و ملات

تماس فوری