چاپ
ملات خودتراز شونده Tiss Self Leveling ۱۰۱۵ یک ملات دو جزیی می باشد که بر پایه سیمان و رزین های پلیمری خاص تولید می گردد که برای هم سطح کردن سطوح کف و سقف در ضخامت های پایین و با داشتن مقاومت فشاری مناسب و چسبندگی به سطح بتن و یکنواختی برای اجرای عملیات کف سازی در سطوح مختلف استفاده می گردد.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)