ملات ضدحریق شرکت سفیدبام با برند tiss بر روی ورق فلزی به ضخامت 5mil اجرا شده است.دمای سطح ملات که مشعل مستقیم بر روی آن قرار گرفته 823 درجه سانتی گراد است و دمای پشت صفحه 259 درجه سانتی گراد می باشد. این ملات با تعدیل دمای 566=T2-T1درجه سانتی گراد باعث میشود که فلز به دمای نرم شدن نرسد وسازه در هنگام اتش سوزی تخریب نگردد.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)