چاپ

ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ حفظ اسلامپ عالی Tiss R310

افزودنی روان کننده و کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربوکسیلات با خاصیت حفظ اسلامپ جهت بتن ریزی های حجیم که از ترک خوردن بتن و کاهش مقاومت آن جلوگیری می نماید. 

مطابق با استاندارد:
ASTM C 1017/C1017M, ASTM C 494/C494M TYPE F, EN 934-2, ISIRI 2930 Table3.4                                                                                                                       

موارد کاربرد:

مزایا:

 

 

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی

مایع

رنگ

زرد مایع به نارنجی

وزن مخصوص

1/1±0/02kg/litدر دمای 20 درجه سانتیگراد    

میزان کلر

0/1≥   درصد جرمی

میزان نیتریت

ندارد

نقطه اشتعال

ندارد 

PH

1 ± 5

میزان مصرف :

بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف کارگاهی تعیین میشود. میزان معمول مصرف 0/2 الی 0/8 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. جهت تهیه بتن مخصوص با حداقل میزان آب می توان تا یک درصد وزن سیمان مصرفی استفاده نمود.

روش استفاده:

افزودنی را می توان در هنگام ساخت بتن به آب اختلاط بتن اضافه نمود و یا پس از ساخت بتن در تراک میکسر آن را اضافه کرد.

لازم است جهت کارایی بهتر میکسر با سرعت بالا برای هر متر مکعب 1 دقیقه مواد را مخلوط کند.
تذکر: افزودنی مستقیما ًروی سیمان خشک ریخته نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

دبه 22کیلوگرمی و بشکه 220 کیلوگرمی

بهداشت و ایمنی:

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند  بنابراین استفاده از عینک ایمنی جهت پیشگیری از تماس با چشم توصیه میشود. در صورت تماس با چشم سریعاً  با مقدار فراوانی آب شستشو  نموده و به پزشک مراجعه فرمائید. از تماس با پوست خصوصاً  تماس مداوم جلوگیری کنید و حتی المقدور در  هنگام کار از دستکش استفاده نمائید.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)