چاپ

غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

افزودنی ملات بتن جهت کاربرد عالی ملات بدون جمع شدگی با غلظت تنظیم شده و چسبندگی بیشتر به سطح می باشد.


موارد کاربرد:


مزایا:


مشخصات فنی:

شکل ظاهر

پودری

وزن مخصوص

0/68+0/03gr/cm3

یون کلر

ندارد

PH

7

 

میزان مصرف:

میزان معمول مصرف 2 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.


روش استفاده:

پودر را به ملات آماده اضافه نمائید. برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است بیشتر از 5 دقیقه ترکیب همزده شود.


شرایط
نگهداری:

در دمای بین 5+ الی  35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم و طولانی نور خورشید نگهداری شود.


مدت
نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 9 ماه قابل نگهداری می باشد.


بسته بندی:

کیسه 1 و 5 کیلوگرمی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)