چاپ

Tiss  SG 390 سوپرژل بر پایه کربوکسیلات

بهبود دهنده خواص رئولوژیک در حالت خمیری ، افزایش دهنده کارایی و کیفیت، افزایش اسلامپ و روانی بتن ،افزایش مقاومت فشاری و خمشی و کششی و سایشی بتن جهت ساخت بتن های توانمند، آب بند و نفوذ ناپذیر افزایش مدت  زمان کارپذیری بتن درحالت خمیری و ایجاد مقاومت بتن دربرابر حمله شیمیایی و سولفاتی محیطی ازمشخصات ویژه این ماده است.                                                                                                                                                       

 BS EN 12390-8, BS EN 1881-122, ASTM C مطابق با استاندارد:  1202

موارد کاربرد:

مزایا:

مشخصات فنی:

6±1

PH

ژل

حالت فیزیکی

خاکستری

رنگ

1/3±0/1

وزن مخصوص

ندارد

کلر

میزان مصرف:

مقدار مصرف بستگی به نیاز طراح بتن معین میشود. محدوده مجاز استفاده از آن در بتن 1 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

در صورت همزمان استفاده کردن با افزودنی های دیگر حتما دفتر فنی شرکت سفید بام را در جریان بگذارید.

روش استفاده:

افزودنی را می توان در هنگام ساخت بتن به آب اختلاط بتن اضافه نمود و یا پس از ساخت بتن در تراکت میکسر آن اضافه کرد.

تذکر: افزودنی مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای 5+تا 35+ درجه سانتیگراد به دور از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

سطل 25 کیلوگرمی

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)