چسب هبلکس Tiss HB.600

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی پودری تیس (Tiss WB.550~590) و انواع آن

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب ویژه

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب مخمل پاش Tiss G 661

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

خمیر درزگیر ژوئن

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کفپوش

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

خمیر درزگیر اکریلیک Tiss IG.630 | بتونه درزگیری

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب سنگ تیس T.SG 620

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب بتن SA12 تیس ( TISS )

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کاغذ دیوارتیس TISS WA-615

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کاغذ دیوار Tiss-WA.610

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب سنگ آنتیک Tiss SA.510

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کاشی الیافدار

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی خمیری Tiss TA.500

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی کف Tiss TF.530

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی سوپر TISS TS.590

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کاشی پول (عایق رطوبت)

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

چسب کاشی فلکس Tiss GFF.570

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی پلاس Tiss GFP.560

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب بتن استحکامی تیس Tiss B.550

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب بتن آب بند

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

چسب باغبانی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal