چسب کاشی پودری تیس (Tiss WB.550~590) و انواع آن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب ویژه

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب مخمل پاش Tiss G 661

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

خمیر درزگیر ژوئن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب کفپوش

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

خمیر درزگیر اکریلیک Tiss IG.630 | بتونه درزگیری

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب سنگ تیس T.SG 620

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب SA 12

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب کاغذ دیوارتیس TISS WA-615

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب کاغذ دیوار Tiss-WA.610

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب سنگ آنتیک Tiss SA.510

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب هبلکس تیس Tiss HB.600

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی الیافدار

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی خمیری Tiss TA.500

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی کف Tiss TF.530

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی سوپر TISS TS.590

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب کاشی پول (عایق رطوبت)

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

چسب کاشی فلکس Tiss GFF.570

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب کاشی پلاس Tiss GFP.560

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب بتن استحکامی Tiss B.550

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب بتن آب بند

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

چسب باغبانی

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal