چاپ

نويسند‌گان:
احسان خدام ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليكي دانشگاه شيراز
ناصر طالب بيدختي ] - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز
 
خلاصه مقاله:
آناليز حرارتي سدهاي بتني بخصوص سدهايCRR نقش مهمي را در طراحي و ساخت آنها ايفا مي كند. بدليل عدم امكان استفاده از سيستم پس سرمايش و محدود بودن تعداد درزهاي عرضي در اين نوع سدها باعث شده تا بررسي مسائل حرارتي و پروفيل هاي زماني دماي بتن بدنه سد از پارامترهاي مهم در طراحي و برنامه ريزي اجرايي اين نوع سدها بشمار آيد . در اين مقاله روش هاي آناليز حرارتي سدهاي بتني و تاثير پارمترهاي محيطي بر اين تحليل مورد بررسي قرار گرفته است.در اين روش ها از تكنيك تولد و مرگ المان ها به منظور لحاظ كردن مراحل ساخت سد، استفاده شده است.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)