مقالات

نويسند‌گان:
محمدصادق معرفت ] - استاد،دانشكده فني دانشگاه تهران
محمد خان محمدي ] - استاديار،دانشكده فني دانشگاه تهران
مزدك زاهدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد زلزله،دانشكده فني دانشگاه تهران
 
خلاصه مقاله:
براي تعيين آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها، استفاده از منحني هاي شكنندگي كه احتمال خسارت سازه اي را به عنوان تابعي از مشخصه هاي حركت زمين و پارامتر هاي طراحي عرضه مي كند، درادبيات فني متداول مي باشد . در اين تحقيق، از نتايج تست بارگذاري بر روي اعضاي ساختمانهاي بتني پنج طبقه با مشخصات متداول در ايران استفاده شده و منحني هاي شكنندگي براي اينگونه ساختمانها ارائه شده است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بيش از %80 ساختمانهاي موجود تحت اثر زلزله مبنا به حد آستانه فروريزش رسيده و به شدت آسيب مي بينند.

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=147


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)