مقالات

خلاصه مقاله:
مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري با رشد متوسط 5/7 درصد در دهه گذشته و سهم 0/39 درصد ازكل مصرف انرژي كشور، بعنوان بيشترين مصرف كننده انرژي از وضعيت ناهنجاري برخوردار بوده است. هدف اصلي از اين مقاله، بررسي اقتصادي كاربرد عايق حرارتي درنمونه اي از ساختمان هاي مسكوني در شهر تهران، بعنوان يكي از اصلي ترين راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان مي باشد. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ساختمان مسكوتي متداول در شهر تهران شرايط استاندارد موجود در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان – مصرف انرژي- را برآورده نمي نمايد. بنابراين، از ميان توصيه هاي موجود در جهت اصلاح نحوه مصرف انرژي و جلوگيري از تلفات حرارتي، كاربرد عايقهاي حرارتي در پوسته ساختمان مورد بررسي قرار مي گيرد. مشاهده مي شود كه در نتيج كاربرد عايق، كاهش قابل ملاحظه اي در مصرف سوخت ساختمان، آلاينده هاي هوا و هزينه هاي اجتماعي روي مي دهد، كه در ادامه به طور دقيق تري محاسبات آن ارائه خواهد گرديد. اثرات كاربرد انواع راهكارهاي بهينه سازي مصرف به مرور زمان اثر مثبت خود را بر بهبود سلامت انسانها، افزايش دوام مصالح و بسياري ديگر مضرات ناشي از تلفات انرژي نشان خواهد داد.

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=141

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)