مقالات

نويسند‌گان:
[ حميدرضا قائم مقامي ] - دانشگاه هرمزگان، دانشكده فني و مهندسي، بندرعباس
[ آرميتا دانشمند ] - دانشگاه هرمزگان، دانشكده فني و مهندسي، شيراز
 خلاصه مقاله:
هميشه اين چنين نيست كه براي نشان دادن ايمني سازه موجود از طريق محاسبات بر اساس اصول مهندسي كه به طور كلي پذيرفته شده عمل شود، برخي مواقع سازه هايي هستند كه براي آنها ممكن است محاسبات به تنهايي براي نشان دادن انطباق براي تصرف در نظر گرفته شده و يا استفاده از آنها، كافي نباشد. در چنين شرايطي، آزمايش بار در محل مي تواند اطلاعاتارزشمندي درباره عملكرد سازه موجود فراهم كند و مي تواند از رفتار سازه اي سودمند كه به آساني با روش مرسوم محاسباتي آشكار نيست، بهره گيرد. هدف اصلي آزمايش بار، نشان دادن ايمني سازه است. اين آزمايش ها، بار مقاومت طراحي و محدوديت حمل بار را مشخص نمي كنند. به طور كلي، آزمايش هاي بار براي تعيين توانايي سازه براي تحمل بارهاي اضافياستفاده مي شود، براي ايجاد ايمني سازه در سازه هايي كه كمبود ساخت و ساز داشته اند يا آسيب ديده و تخريب شده اند، به اعتبار روش طراحي براي تأثير در تقويت طرح، براي به دست آوردن آگاهي در مورد رفتار سازه در خصوص محاسبه اثرات مفيد و پنهان اعمال مسير هاي بار، براي تكميل، اعتبار يا هماهنگ كردن كار تحليلي با هدف فهم رفتار سازه است. در اينجادرباره منطق و هدف آزمايش بار در محل، در بررسي ساختاري سازه هاي بتني بحث مي كنيم و روش هايي براي تجهيزات اعمال بار ارائه مي دهيم.
كلمات كليدي:
آزمايش بار در محل, باربري سازه هاي بتني, ارزيابي سيستم باربر جانبي, ترميم

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=131

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)