مقالات

نويسنده:
[ رضا اسماعيل دوست ] - دانشجوي كارشناسي دانشكده فني مهندسي دانشگاه گيلان
 خلاصه مقاله:
ساخت سدهاي خاكريز )خاكي ( به دليل عدم وابستگي به بستر وشكل دره خاص و نيز تكنولوژي ساخت ساده تردر سالهاي اخير بيش ازانواع ديگر سدها ) سدهاي بتني ( مورد توجه قرار گرفته است . در اين راستا سدهاي سنگريزه اي به جهت پايداري بيشتر بدنه و نيز در دسترس بودن مصالح سنگي به جاي مصالح خاكي در بعضي سايتهاي خاص به عنوان جايگزين مناسبي براي سدهاي خاكي محسوب مي شوند . از طرف ديگر چون نفوذ پذيري مصالح سنگي بسيار بالاتر از سايرمصالح است لذا روشهاي مختلفي براي آب بندي اين ازسدها بكار مي رود . يكي از اين روشها استفاده از پوشش نفوذ ناپذير بتن آرمه در بالا دست اين سدهاست كه نوع خاصي از سدهاي سنگريزرا با عنوان ( Concrete Face Rockfill Dam ) CFRD تشكيل مي دهد. در اين مقاله تكنولوژي عمومي ساخت اين نوع از سدها و علي الخصوص ساخت پوشش بتني بالادست در حالات و شرايط خاص ساخت تشريح شده است
كلمات كليدي:
كمپرس – دال سطح – آب بند – ماستيك – تاج سد- دال پنجه

نويسنده:
[ رضا اسماعيل دوست ] - دانشجوي كارشناسي دانشكده فني مهندسي دانشگاه گيلان
 خلاصه مقاله:
ساخت سدهاي خاكريز )خاكي ( به دليل عدم وابستگي به بستر وشكل دره خاص و نيز تكنولوژي ساخت ساده تردر سالهاي اخير بيش ازانواع ديگر سدها ) سدهاي بتني ( مورد توجه قرار گرفته است . در اين راستا سدهاي سنگريزه اي به جهت پايداري بيشتر بدنه و نيز در دسترس بودن مصالح سنگي به جاي مصالح خاكي در بعضي سايتهاي خاص به عنوان جايگزين مناسبي براي سدهاي خاكي محسوب مي شوند . از طرف ديگر چون نفوذ پذيري مصالح سنگي بسيار بالاتر از سايرمصالح است لذا روشهاي مختلفي براي آب بندي اين ازسدها بكار مي رود . يكي از اين روشها استفاده از پوشش نفوذ ناپذير بتن آرمه در بالا دست اين سدهاست كه نوع خاصي از سدهاي سنگريزرا با عنوان ( Concrete Face Rockfill Dam ) CFRD تشكيل مي دهد. در اين مقاله تكنولوژي عمومي ساخت اين نوع از سدها و علي الخصوص ساخت پوشش بتني بالادست در حالات و شرايط خاص ساخت تشريح شده است
كلمات كليدي:
كمپرس – دال سطح – آب بند – ماستيك – تاج سد- دال پنجه

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=129

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)