مقالات

نويسند‌گان:
[ مهدي قرباني ] - دانشجوي كارشناسي دانشكده فني مهندسي عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان
 
[ علي افسردلير ] - دانشجوي كارشناسي دانشكده فني مهندسي عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان
 
 خلاصه مقاله:
بتن از مصالح اصلي و بنيادين در ساخت ساختمانهاي كنوني است كه مي توان با ايجاد تركيبات مختلف و افزودن مواد ديگر به اين تركيبات كارايي آن را بالا برد . از جمله موادي كه م ي توان براي افزايش كارايي بتن به آن اضافه نمود فوم ( ماده كف ساز با پايه پرو تئين حيواني ) است. اين نوع بتن علاوه بر داشتن مزاياي بتن معمولي خواص ديگري مانند وزن مخصوص كم و مقاومت فشاري بالا را نيز دارا مي باشد سبكي اين بتن در سازه هاي ساختماني باعث كاهش بار مرده ساختمان، صرفه جويي در حجم خاك برداري و بتن مصرف شده در فونداسيونها و همچنين كاهش بارهاي زلزله مي گردد . براي افزايش كارايي اين محصول در پروژه هاي مختلف مقدار اختلاط و افزودنيهاي موردنياز طبق تجربيات و استانداردهاي كشورهاي آلمان، انگليس و آمريكا تنظيم و تهيه مي گردد و براي توليد نهايي و آزمايشهاي مقاومت بر روي آنها صورت مي گيرد. براي توليد اين بتن از ملات ماسه، سيمان، ماسه بادي، ملات بتن فوم ( از نوع پروتئين حيواني ) و افزودنيهاي مجاز استفاده مي گردد . اين مواد توسط دستگاههاي مخصوص، مخلوط وتوليد شده و براي استفاده آماده مي گردد كه توسط دستگاههاي پمپاژ به علت سبكي به راحتي مي تو ان بتن را به طبقات بالاتر انتقال داد . در نتيجه اين عملكرد، ميزان دقت كلي مصرفي در اين پروژه افزايش م ييابد.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)