چاپ

نويسند‌گان:
[ سيدعلي حسيني ] - كارشناس ارشد سازه
 
[ جواد رزاقي ] - استاديار دانشكده فني دانشگاه گيلان
 
ملك محمد رنجبر
 
رحمت مدندوست  
 

خلاصه مقاله:
قابهاي خمشي مركب(RCS) سيستمي متشكل از ستون هاي بتني وتير هاي فولادي مي باشد كه در آنها استفاده بهينه از خواص فشاري بتن و مقاومت خمشي فولاد سبب شده تا سازه وزن كمتري را نسبت به سازه هاي بتن آرمه داشته و در عين حال در مقايسه با قابهاي خم شي فولادي و قابهاي خمشي بتني با دهانه هاي بزرگ رفتار بهتري از خود نشان مي دهد . در اين مقاله رفتار قا ب هاي خمشي مركب (RCS) به كمك تحليل غير خطي بار افزون ( push over )مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مدلهاي مختلفي از قابهاي 2، 3 و 4 دهنه و با طول دهنه 6, 4 و 8 متر با تعداد طبقات 2 تا 10 طبقه، به ، عنوان نمونه هاي مورد بررسي از اين نوع سازه ها انتخاب شده و با در نظر گرفتن دستور العمل هاي FEMA- 273 و ATC-40در مدلسازي و تحليل غير خطي، تحليل گرديدند. با تقسيم جابجايي متناظر با حد گسيختگي بر جابجايي متناظر با تشكيل نخستين مفصل پلاستيك مقدار شكل پذيري محاسبه مي گردد . همچنين با توجه به شكل پذيري، حد جاري شدن و حد گسيختگي به محاسبه ضريب رفتار پرداخته مي شود.


برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=127
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)