مقالات

عنوان نشریه:   علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) :   فروردین و اردیبهشت 1386 , دوره  20 , شماره  1 (پیاپی 87) ; از صفحه 79 تا صفحه86 .
 
عنوان مقاله:  ساخت ميلگردهاي كامپوزيتي و بررسي اتصال آنها به بتن
 
نویسندگان:  رضادوست اميرمسعود*, اسفنده مسعود, ثابت سيدعليرضا, علوي سيدمحمدباقر
 
* تهران، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشكده فرايند، گروه كامپوزيت و چسب
 
چکیده: 
يكي از راه هاي مقابله با مشكل خوردگي در بتن تقويت شده با فولاد، استفاده از ميلگردهاي كامپوزيتي است. در اين پژوهش، ميلگردهاي كامپوزيتي با سه هندسه سطح متفاوت تهيه و بررسي شدند. اين اشكال شامل ايجاد آج روي ميله پولترود شده با استفاده از دورپيچ الياف پيوسته آغشته به رزين،‌ پاشش شن روي سطح ميله با استفاده از اتصال دهنده رزيني و تلفيق اين دو روش است. به منظور مقايسه، از ميله با سطح صاف نيز در آ‍زمايش ها استفاده شد. براي ارزيابي چسبندگي ميلگرد به بتن، ميلگردها با طول هاي جاگذاري (12cm)10 و 15 برابر قطر ريشه ميلگرد (18cm) در پايه هاي بتني استوانه اي قرار داده شد و نيروي لازم براي بيرون كشيدن آنها و رفتار نيرو- جابه جايي بررسي شد. نتايج نشان مي دهد كه افزايش زبري به هر روش،‌ در افزايش مقدار چسبندگي ميلگرد به بتن اثر مثبت دارد. ميلگردها با سطوح صاف و بدون آج كمترين استحكام چسبندگي را دارند، پس از آن به ترتيب ميلگرد با آج دورپيچ و ميگلرد با آج دورپيچ و شن پاشي شده (آج دوگانه) در مرابت بعدي قرار مي گيرند. مقدار استحكام چسبندگي ميلگردهاي آجدار تابع مقدار چسبندگي آج به مغزي ميلگرد پولترود شده است. همچنين، در طول جاگذاري 12cm ميلگردها با آج دوگانه چسبندگي بهتري به بتن دارند. اما، در طول جاگذاري 18cm كارايي ميلگرد با آج دوگانه و ميلگرد با آج دورپيچ ساده به هم نزديك بوده، نيروي چسبندگي ميلگرد با آج دورپيچ اندكي بيشتر از ميلگرد با آج دوگانه است. درتمام موارد، سطوح شن پاشي ساده و دورپيچ ساده به هنگام آزمون بيرون كشي، از مغزي ميلگرد جدا مي شوند. در مجموع كارايي ميلگردها با آج دوگانه در چسبندگي به بتن بهتر از ساير ميلگردها ارزيابي شد.
  (ميلگرد كامپوزيتي، استحكام چسبندگي،‌ پولتروژن،‌ اتصال به بتن، آزمون بيرون كشي)

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=126

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)