مقالات

عنوان نشریه:   استقلال :   شهریور 1384 , دوره  24 (جلد اول) , شماره  1 ; از صفحه 121 تا صفحه 134 .عنوان مقاله:  بررسي رفتار تيرهاي لانه زنبوري مدفون در بتننویسندگان:  مومني علي محمد** دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان چکیده: 
به علت استفاده گسترده از سقفهاي تيرچه و بلوک و همچنين به علت مسايل اقتصادي و عدم وجود تنوع کافي در نيمرخهاي نورد شده، کاربرد تيرهاي لانه زنبوري در ساختمانهاي با اسکلت فلزي رواج زيادي يافته است. اين تيرها در هنگام بتن ريزي به صورت اجتناب ناپذير در بتن مدفون مي شوند که باعث ايجاد اثرات کمکي قابل ملاحظه از جمله حذف اثرات لنگر ثانويه، افزايش ظرفيت باربري و بهبود رفتار آنها در خمش و برش مي شود. به علت عدم انجام تحقيقات کافي بر روي تيرهاي لانه زنبوري مدفون در بتن، از ميان روشهاي مختلف طراحي اين تيرها، نمي توان روش اقتصادي و مناسبي را توصيه کرد. لذا در اين تحقيق ابتدا پنج روش مختلف طراحي ذکر مي شود. يکي از روشهاي اشاره شده روش پلاستيک است که در مورد آن توضيح کامل داده شده و معادلات مربوط به آن ارايه مي شود. سپس نتايج حاصل از انجام آزمايش بر روي هشت نمونه تير لانه زنبوري مدفون در بتن ذکر شده و نتايج حاصله از آنها با روشهاي مختلف نظري مقايسه و ضريب اطمينان هر روش و نيز روش اقتصادي براي طراحي اين تيرها ارايه مي شود.كليد واژه: سقفهاي تيرچه و بلوك، لنگر ثانويه، ظرفيت باربري، تحليل خميري

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=122

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)