چاپ

از روش تزریق اپوکسی برای ترک های خشک داخل بتون به دو صورت تزریق ازسطح و تزریق از عمق انجام میشود .

قدم اول مشخص کردن استراتژی ترک به نوع ترک ، عامل پدید آورنده و نوع تعمیر مورد نظر بستگی دارد .

نوع ترک :

 

این روش فقط برای ترک های ایستا ، ( خشک و یا نمدار کم بدون جریان آب سطحی ) کارساز است و برای سایر   ترک ها کارساز نمی باشد .

سیستم تزریق کم فشار برای تزریق سطح با 10 بار فشار ، برای تزریق پر فشار با 30 بار فشار روش تزریق کم فشار برای تعمیرات غیر سازه ای به کار می رود فقط برای منفذبندی بکار می رود . و در تزریق پرفشار میزان عمق تا دو متر داخل بتن انجام می شود .

تزریق از سطح :

نیازی به دانستن عمق ترک نداریم .

مراحل تزریق :

تزریق از عمق :

درگاه تزریق را با سوراخ هایی با زوایه 30 درجه در دو طرف ترک به صورت ضربدر ایجاد می کنیم به صورتی که از ترک بگذرد .

فاصله بین پکرهای عمیق از 15 سانت تا نیم متر بر اساس نوع ترک و عمق ترک و طول ترک متغیر است .

مراحل کار :

در تزریق عمیق فشار اولیه تا 30 بار می تواند باشد .

بقیه مراحل مانند تزریق سطحی می باشد .

انواع پمپ های ایرلس :

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)