آدرس: کرمان، شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار)، بلوار افراء، خیابان ششم شرکت سفید بام کرمانیان

رنگ استخر آبی Tiss P 786

رنگ آبی استخری، این محصول برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست فرموله گردیده است. این نوع رنگ از طریق تبخیر حلال به سرعت خشک می گردد و باید زمان لازم برای رها سازی کامل حلال در موقع تشکیل فیلم به آن داده شود. بعد از تشکیل فیلم، این رنگ چسبندگی ظاهری و نمای خوبی ارائه می دهد. رنگ استخری TISS P 786 در استخر ها اعمال می گردد بنابراین باید توجه بیشتری در آماده سازی سطوح و اعمال آن صورت پذیرد.

این رنگ در پوشش دادن استخرهای سیمانی و حوضچه های فلزی مناسب است اما نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که در حوضچه های فلزی، آماده سازی صحیح سطح فلز و اعمال یک آستر بازدارنده خوردگی بر پایه اپوکسی و نیز در سطوح سیمانی، درزگیری کامل سطح سیمان توسط پرایمر بتن و بتونه اپوکسی قبل از اعمال رویه، الزامی است.

موارد کاربرد:

 • در پوشش دادن استخرهای سیمانی و حوضچه های فلزی مناسب است.

مزایا:

 • قابلیت خشک شدن سریع
 • چسبندگی مناسب به سطوح سیمانی
 • مقاومت رطوبتی مناسب جهت به کار گیری سطوح غوطه ور در آب
 • عدم زرد شدگی
 • سازگار با انواع پرایمر بتن و بتونه اپوکسی و آستر های ضد خوردگی غیر آلکیدی

 

مشخصات فنی:

نوع رزیناکریلیک
رنگآبی – سفید
براقیتمات
درصد وزنی جامد2 ± 62
درصد حجمی جامد2±51
وزن حجمیgr /cm3 1 ± 1/1
ضخامت پیشنهادی فیلم خشکMm 5 ± 50
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادیm2/L 4/0 ± 2/10
حلال رقیق کنندهتینر 20000
VOCgr /l 418
حداقل زمان لازم برای اعمال لایه بعد در دمای 0c 2524 ساعت
حداکثر زمان لازم برای اعمال لایه بعد در دمای 0c 254 هفته
زمان خشک شدن سطحی در دمای 0c 25< 20 دقیقه
زمان خشک شدن سطحی در دمای 0c 35< 10 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی در دمای 0c 25< 1 ساعت
زمان خشک شدن عمقی در دمای 0c 35< 45 دقیقه
زمان خشک شدن کامل در دمای 0c 257 روز
زمان خشک شدن کامل در دمای 0c 353 روز
نقطه اشتعال0c 25

درصد افزودن تینر و ویسکوزیته مناسب جهت اعمال

ابزاردرصد تینرخوریDINCUP4
اسپری بدون هوا5- 15      25- 40 ثانیه
اسپری با هوا10- 2018- 25 ثانیه
قلم مو5 -1020 – 30 ثانیه
غلطک5 -1020 – 30 ثانیه

تذکرات:

 • مدت زمانهای ارائه شده در جداول فوق براساس رعایت ضخامت پییشنهادی (مندرج در جدول مشخصات فنی ) وتهویه مناسب اعلام شده است. ضخامت بیشتر، تهویه نامناسب، رطوبت زیاد، دمای پایین تر و… سبب افزایش یا کاهش زمان خشک شدن می گردد.
 • اعداد مندرج در جداول فوق در دمای 25 درجه سانتی گراد محاسبه و ارائه گردیده است. لذا توجه داشته باشید که تغییر در دمای محیط و یا دمای رنگ، ویسکوزیته آن را افزایش یا کاهش خواهد داد.
 • داده های مندرج در جداول فوق، در دمای 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده وتغییرات دما سبب ایجاد تفاوت در داده ها  می گردد.
 • برای اعمال لایه بعدی، سطح زیرین باید عاری از هرگونه آلودگی باشد. شرایط خاص محیطی و دمایی می تواند در حداکثر زمان مجاز اعمال لایه بعد ، تغییر ایجاد نماید که در این صورت باید با کارشناسان مهندسی فروش تبادل اطلاعات گردد.
 • تغییر مشخصات ارائه شده در جدول فوق با توجه به تهیه مواد اولیه از منابع گوناگون و یا تغییر در فام رنگ، محتمل است. لذا جهت دریافت اطلاعات مطابق تولید روز، با کارشناسان مهندسی فروش تبادل اطلاعات گردد.
 • میزان پوشش براساس فرمولاسیون و به صورت تئوری محاسبه گردیده است، لذا براساس شرایط و نحوه اعمال، مهارت مجری، نوع ابزار رنگ آمیزی، شکل سازه، ارتفاع و… میزان مصرف عملی تغییر خواهد کرد.
 • رعایت حداکثر زمان مجاز رنگ آمیزی بین لایه ای که توسط سازنده تعیین می گردد، الزامیست. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مهندسی مشاوره نمایید.
 • مشخصات فنی با به کارگیری حلال پیشنهادی ارائه گردیده و مسئولیت استفاده از انواع دیگر حلال، به عهده مصرف کننده است.
 • میزان افزودن تینر جهت اعمال رنگ به عوامل متعددی همچون دمای رنگ، دمای محیط، ابزار اجرا و… بستگی دارد. لذا باید در محاسبات کلیه موارد در نظر گرفته شود. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مهندسی مشاوره نمایید.
 • این رنگ تنها در موارد مذکور در این برگه قابل مصرف می باشد و در صورت نیاز به استفاده از آن در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان الزامی بوده است و در غیر این صورت مسئولیت به عهده مصرف کننده است. تمامی داده ها بر اساس شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می باشد و احتمال تغییرات با توجه به شرایط محیطی وجود دارد با توجه به این که هر گونه بهینه سازی در فرمولاسیون رنگ سبب تغییر داده ها می گردد، لذا جهت دسترسی به آخرین اطلاعات باکارشناسان تماس گرفته شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای دیگر و یا رعایت نکردن نسبت اختلاط بر عهده شرکت نمی باشد. مقدارپوششهای ارائه شده براساس داده های تئوری بوده و با توجه به نوع رنگ، شرایط محیطی نحوه اجراء محل اعمال، شکل و سایز قطعه، عدم کنترل دقیق ضخامت، مهارت مجری و… پرت رنگ محاسبه و منظور می گردد.

روش استفاده:                                                                             

سطح زیرکار باید عاری از هر گونه آلودگی مانندچربی، روغن،گرد و غبار و رطوبت باشد این مواد باعث کاهش شدید چسبندگی رنگ به سطح می گردد. عمل تمیز کاری باید توسط شوینده های مناسب انجام گیرد. در صورت اعمال این رنگ بر روی سطح رنگ آمیزی شده انجام عملیات آماده سازی مناسب شامل سایش و حلال شویی ضروری است.

در صورتی که رنگ مستقیماً بر روی سطح اعمال شود، نخست باید آماده سازی مربوطه روی سطح مورد نظر انجام گیرد. نواحی آسیب دیده سطح نیز باید قبل از اعمال رنگ، مجدداً آماده سازی و رنگ آمیزی شود. پس از انجام عملیات آماده سازی سطح، رنگ را با یک همزن مناسب کاملاً هم زده تا یکنواخت شود.

جهت رقیق نمودن رنگ و تنظیم ویسکوزیته از تینر هوا خشک استفاده گردد. تینر به تدریج اضافه شده و مخلوط آنقدر هم زده می شود تا یک ترکیب یکنواخت به دست آید. جهت اعمال رنگ توجه به نکات زیر الزامی است:

1- در محیط های بسته، تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.

2- حرکت اسپری یا قلم مو باید به صورت یکنواخت انجام شود، به نحوی که هر بار 50 % از سطح رنگ شده قبلی پوشانده شود. در مورد زوایا وگوشه های سطح باید دقت کافی مبذول گردد.

3- پیشنهاد می گردد، جهت سطوح با متراژ کم، قسمت های رنگ نشده و یا آسیب دیده، با قلم مو ترمیم شود.

4- رطوبت نسبی و دمای محیط، در حین رنگ آمیزی مورد توجه قرار گیرد.

5- پس از اتمام کار،کلیه تجهیزات با تینر 20000 شستشو داده شود.

شرایط محیط جهت اعمال رنگ

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی باید بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا55 درجه سانتیگراد باشد. دمای مطلوب رنگ نیز بین 10 تا55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود.

برای جلوگیری ازکندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح باید 3 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط های بسته هنگام رنگ آمیزی و همچنین درمدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است.

حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خود داری شود.

وسایل و تجهیزات کار

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است و تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی صورت می پذیرد.

فشار نازلقطر نازلقابلیت استفادهروش اعمال
2200<PSi48/32-0/0میلیمترمناسباسپری بدون هوا
مناسباسپری باهوا
مناسبغلطک
مناسبقلم مو

 

شرایط نگهداری: در محیط مسقف و سرپوشیده، خشک، به دور از تابش خورشید و در محدوده دمای 5+ الی 35+ درجه  سانتی گراد و در ارتفاع بیش از 15 سانتیمتر از سطح زمین (بر روی پالت) نگهداری شود.

مدت نگهداری: در بسته بندی اولیه و تحت شرایط استاندارد به مدت 12ماه قابل نگهداری است.

بسته بندی: قوطی 4 کیلوگرمی

بهداشت و ایمنی:

این محصول در شرایط صنعتی تنها با توجه به توصیه های ارائه شده (دربرگه ایمنی MSDS) قابل مصرف است. در هنگام کار باید موارد ایمنی رعایت شود. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط های بسته رعایت تهویه مناسب الزامی است.

در صورت تماس با چشم باید آن را با  آب سرد  فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

استنشاق، تماس با پوست وهمچنین خوردن آن مضر است. در صورت تماس با پوست ممکن است التهاب و یا آلرژی پوستی ایجاد کند. برای محیطهای آبی زیان آور است و در بلند مدت بر جانداران محیط آبی تأثیر منفی می گذارد.

از تماس آن با پوست، چشم و لباس جلوگیری شود. بخارات و گرده های آن تنفس نشود. فرد باید دور از منبع احتراق بایستد و سیگار نکشد. از عینک ایمنی همراه با محافظ استفاده گردد. درصورت موجود نبودن تهویه کافی از وسایل تنفسی و یا لاستیکی و چکمه هایPVC مناسب استفاده شود.

از لباس سرتاسر پوشیده استفاده گردد. برای تماس های طولانی مدت، از تجهیزات تنفسی که کل صورت را می پوشاند، استفاده شود. ماده دور از منبع احتراق قرار گیرد

مواد خاموش کننده مناسب اسپری آب، دی اکسید کربن، کف و پودرهای اطفاء حریق است. هرگز از واترجت پر فشار استفاده نشود.

وسایل ایمنی ویژه برای آتش نشان ها لباس ویژه با ماسک مخصوص اکسیژن است.

Call Now Button