آدرس: کرمان، شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار)، بلوار افراء، خیابان ششم شرکت سفید بام کرمانیان

رنگ ترافیکی سرد تک جزئی T.P787

این رنگ بر پایه حلال و بر پایه رزین های ترموست و دارای چسبندگی عالی بر روی سطح و سرعت خشک شدن و مقاومت سایشی بالایی می باشد این رنگ بر روی سطوح سیمانی و آسفالت قابل توجه است.

مشخصات فنی:

فامسفید-زرد
درصد وزنی مواد غیر فراردرصد۸۳/۷۳
قدرت پوشش قشرتر پوشرنگحداکثر۱۲۵ میکرون
وزن مخصوص(گرم بر سانتی متر مکعب)    1/6 gr/cm3
گرانروی(برحسب کرپس)در ۲۵ درجه سلسیوس104/5 kb
بازتاب رنگ سفید۷۳ درصد
زمان خشک شدن عمقیحداکثر ۴۰ دقیقه
زمان خشک شدن سطحیحداکثر ۲۰ دقیقه
زمان باز شدن جاده۶۰ دقیقه

میزان مصرف

هرکیلوگرم رنگ ترافیک ترموپلاست ۱/۵مترمربع را پوشش می دهد.

روش استفاده

تینرT.T 775مخصوص رقیق نمودن رنگ ترافیکی میباشد و میزان مصرف آن بستگی به روش اعمال از ۵ تا ۱۰ درصد متغیر می باشد ولی در صورت امکان از حداقل میزان ممکن استفاده نمایید.افزایش بیش از اندازه تینر باعث افزایش مدت زمان خشک شدن و افزایش احتمال شره کردن رنگ و ضخامت کم اجرا می شود.

سطح اجرا باید تمیز و خشک و عاری از چربی و گرد و غبار باشد.در هنگام اجرای رنگ هوا آفتابی و دمای محیط بالای ۱۰درجه سانتی گراد و سه درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.

روش اجرا: معمولا با ماشینهای مخصوص خط کشی اجرا میگردد.اما با قلم مو ، غلتک و دستگاه پاشش نیز قابل اجرا است.

شرایط نگهداری

در دمای ۵+الی ۳۵+ درجه سانتی گراد و در محیطی سر پوشیده دور از تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

 • دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود
 • هنگام استفاده در فضای بسته از تهویه مناسب استفاده گردد
 • درصورت تماس با چشم با آب فراوان شست و شو داده شود و در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود
 • از تماس با شعله و حرارت خودداری شود.

مدت نگهداری

در ظروف در بسته تا هنگامی که دو جزء با یکدیگر مخلوط نشده اند 9 ماه قابل نگهداری است.

بسته بندی

سطل 30  کیلوگرمی

ایمنی و بهداشت

این رنگ بر پایه حلال می باشد.و قابلیت اشتعال پذیری بالایی دارد.از تنفس بخارات متصاعد شده هنگام اجرا جدا خودداری نمایید.در هنگام اجرا از دستکش و ماسک مخصوص و عینک ایمنی استفاده نمایید.و از تماس فیلم رنگ در حالت تر با پوست و چشم جدا خودداری نمایید.در حمل و نقل و انبار داری اصول ایمنی در مورد مواد آتش زا باید حتما رعایت گردد.در هنگام استفاده در محیط های بسته از تهویه مناسب استفاده گردد.

موارد کاربرد:

  • این رنگ بر پایه حلال و دارای چسبندگی عالی بر روی سطح و سرعت خشک شدن و مقاومت سایشی بالایی می باشد این رنگ بر روی سطوح سیمانی و آسفالت قابل توجه است.

مزایا:

  • چسبندگی عالی به سطوح سیمانی و آسفالت
  • خشک شدن سریع
  • مقاومت سایشی
  • مقاومت عالی در برابر تغییرات آب و هوایی

Call Now Button