آدرس: کرمان، شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار)، بلوار افراء، خیابان ششم شرکت سفید بام کرمانیان

غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

افزودنی غلظت دهنده بتن سبک جهت کاربرد عالی ملات بدون جمع شدگی با غلظت تنظیم شده و چسبندگی بیشتر به سطح است.

موارد کاربرد :

شکل ظاهرپودری
وزن مخصوص۰/۶۸+۰/۰۳gr/cm۳
یون کلرندارد
PH۷

میزان مصرف

میزان معمول مصرف ۲ درصد وزن سیمان مصرفی است.

روش مصرف

پودر را به ملات آماده اضافه نمائید. برای گرفتن نتیجه مطلوب بهتر است بیشتر از ۵ دقیقه ترکیب همزده شود.

شرایط نگهداری

در دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد، در محیط سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۹ ماه قابل نگهداری است.

بسته بندی

کیسه ۱ و ۵ کیلوگرمی

موارد کاربرد :

  • جهت تهیه ملات پاششی بر روی سمنت برد، ساندویچ پانل و …
  • جهت استفاد در ملات سبک تا چسبندگی بین ترکیبات ملات و نیز چسبندگی بین ملات و سطح مورد نظر جهت اجرا بیشتر شود
  • هم بندکننده ترکیبات ملات و بتن سبک جهت تهیه بلوک های سبک

مزایا :

  • غلظت دهنده بتن و ملات
  • افزایش دهنده چسبندگی ملات و یا بتن به سطح
  • پمپ راحت ملات
  • کارایی بهتر بتن و ملات

Call Now Button