مطالب توسط هیولای وردپرس

چسب کاشت بولت و میلگرد در بتن و دیوار- مقاوم سازی

مقاوم سازی: مقاوم سازی عبارت است از مجموعه روش ها و سیستم هایی که ظرفیت و توانایی سازه را در مقابل تنش های وارده به سازه افزایش می دهد. سیستم های بازیابی ظرفیت سازه در بخش های مقاوم سازی دسته بندی می شود مانند چسب کاشت بولت در بتن چسب کاشت بولت و میلگرد تیس: […]

رنگ محافظتی تنه درخت

رنگ محافظتی تنه درخت رنگ از ابتدای تاریخ زندگی انسان وجود داشته، بطوریکه انسان های اولیه و غارنشین از خاک سرخ به عنوان رنگ قرمز و از گل سفید به عنوان رنگ سفید و از زغال و قیر به عنوان رنگ سیاه استفاده می نموده اند. استفاده از رنگ در ابتدای تمدن انسان به منظور […]