مطالب توسط هیولای وردپرس

رنگ محافظتی تنه درخت

رنگ محافظتی تنه درختان رنگ از ابتدای تاریخ زندگی انسان وجود داشته، بطوریکه انسان های اولیه و غارنشین از خاک سرخ به عنوان رنگ قرمز و از گل سفید به عنوان رنگ سفید و از زغال و قیر به عنوان رنگ سیاه استفاده می نموده اند. استفاده از رنگ در ابتدای تمدن انسان به منظور […]