رنگ ترافیکی سرد تک جزئی T.P787

رنگ ترافیکی تیس بر پایه رزین های ترموست می باشد.چسبندگی بر روی سطح و سرعت خشک شدن و مقاومت سایشی بالای این رنگ بر روی سطوح سیمانی و آسفالت قابل توجه می باشد.

موارد کاربرد :

  • این رنگ دارای رنگدانه هایی با بازتاب نور مناسب میباشد.که از این محصول در خط کشی جاده ها،پارکینگ ها،باند فرودگاه ها و خط کشی عابر پیاده و به طور کلی در مسیرهای تردد استفاده میشود.

مزایا:

  • چسبندگی عالی به سطوح سیمانی و آسفالت
  • خشک شدن سریع
  • مقاومت سایشی
  • مقاومت عالی در برابر تغییرات آب و هوایی

مشخصات فنی رنگ ترافیک ترموپلاست:

فامسفید(قابل تهیه طبق سفارش مشتری)COLOR
درصد جامد وزنی۵۷Volume solids( ٪)
دانسیته۱/۳±۰/۱Density( gr/cm۳)
ضخامت فیلم تر(میکرون)۷۰۰Wet film thickness( µ)
ضخامت فیلم خشک(میکرون)۳۵۰Dry film thickness(µ)
زمان خشک شدن سطحی(دقیقه)۱۰Touch dry(min)
زمان باز شددن جاده(دقیقه)۳۵-۴۰No pick up tim(min)
زمان خشک شدن عمقی(ساعت)۲-۱Dry-through-tim(hr)
 دمای هوا حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد و حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد

عدم بارندگی تا ۲۴ ساعت پس از اجرا

 شرایط آب و هوایی اجرا

میزان مصرف:

هرکیلوگرم رنگ ترافیک ترموپلاست ۱/۵مترمربع را پوشش میدهد.

روش استفاده رنگ:

تینرT.P 775مخصوص رقیق نمودن رنگ ترافیکی میباشد و میزان مصرف آن بستگی به روش اعمال از ۵ تا ۸ درصد متغیر می باشد ولی در صورت امکان از حداقل میزان ممکن استفاده نمایید.افزایش بیش از اندازه تینر باعث افزایش مدت زمان خشک شدن و افزایش احتمال شره کردن رنگ و ضخامت کم اجرا میشود.

استفاده از تینرهای متفرقه به علت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ ترافیکی توصیه نمی شود.

سطح اجرا باید تمیز و خشک و عاری از چربی و گرد و غبار باشد.در هنگام اجرای رنگ هوا آفتابی و دمای محیط بالای ۱۰درجه سانتی گراد و سه درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.

روش اجرا :

معمولا با ماشینهای مخصوص خط کشی اجرا میگردد.اما با قلم مو ، غلتک و دستگاه پاشش نیز قابل اجرا می باشد.جهت حصول ضخامت یکنواخت رنگ استفاده از روش های دستی توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری رنگ ترافیک ترموپلاست:

در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید و یخ زدگی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری:

رنگ ترافیک ترموپلاست در بسته بندی اولیه بصورت باز نشده ۱۲ماه

بسته بندی:

حلب ۳۰ کیلوگرمی / بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی

بهداشت و ایمنی:

رنگ ترافیک ترموپلاست بر پایه حلال می باشد.و قابلیت اشتعال پذیری بالایی دارد.از تنفس بخارات متصاعد شده هنگام اجرا جدا خودداری نمایید.در هنگام اجرا از دستکش و ماسک مخصوص و عینک ایمنی استفاده نمایید.و از تماس فیلم رنگ در حالت تر با پوست و چشم جدا خودداری نمایید.در حمل و نقل و انبار داری اصول ایمنی در مورد مواد آتش زا باید حتما رعایت گردد.در هنگام استفاده در محیط های بسته از تهویه مناسب استفاده گردد.

کلمات کلیدی:

رنگ ترافیکی سرد، رنگ ترافیک،رنگ ترافیکی ؛ رنگ ترافیک ترموپلاست

رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک پایه آب بوده و از چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح آسفالت و سیمان و جدول برخودار است. رنگ ترافیکی دوام و ماندگاری بسیار زیادی دارد و در برابر نور آفتاب از ثبات رنگ بسیار عالی برخوردار است. قابلیت تنفس پذیری دارد و به مرور زمان پوسته نمی شود.

مزایای رنگ ترافیک پایه آبمعایب رنگ ترافیک پایه حلال
مقاوم در برابر اشعه UVخورشیددر برابر نور خورشید مقاوم نبوده و پوسته می شود
ضد اب و قابل شستشونیاز به حلال تینر یا بنزین دارد
ثبات رنگ از زمان اجرا تا پایان عمردر کوتاه مدت در اثر نور خورشید براقیت آن کم شده و از بین رفته و کم رنگ می شود
پوشش عالی و قیمت بسیار مناسبقیمت تمام شده آن بسیار گران است و هزینه رنگ آمیزی را به دو تا۳ برابر افزایش می دهد
حفظ آسفالت در مقابل عوامل محیطی و سایشنقش حفاظتی در برابر عوامل محیطی و شرایط متنوع جوی ندارد به دلیل وجود مواد پایه حلال باعث خوردگی آسفالت می گردد.
ضد آب بودن و مقاوم در برابر پوسته شدن و دارای قابلیت

تنفس پذیری

دارای خاصیت تنفس پذیری نمی باشد و به مرور ار روی سطح ورقه می گردد .
سازگار با محیط زیست و بدون خطر و زیان برای انسان می باشدبرای شهروندان و مجریان به شدت خطرناک است و دارای مواد زیان آور و سرطان زا است
استفاده ازفناوری نانو برای طول عمربیشترحاوی فلزات سنگین و سرب و هیدروکربن های حلقوی بسیار خطرناک است
ماندگاری بیشترمدت عمر دوام و ماندگاری آن بسیار کم است و حداکثر برای ۶ماه است
قابلیت پر کنندگی و نفوذ در سطح آسفالتجلوی تنفس آسفالت را گرفته باعث جمع شدن گازهای co2 در داخل آسفالت شده وباعث خوردگی آسفالت شده که باعث چاله هایی در سطح شهر یا جاده میشود

کاربرد رنگ ترافیکی:

این رنگ دارای رنگدانه هایی با بازتاب نور مناسب می باشد.که از این محصول در خط کشی جاده ها،پارکینگ ها،باند فرودگاه ها و خط کشی عابر پیاده و به طور کلی در مسیرهای تردد استفاده میشود.

مشخصات فنی :

فامسفیدCOLOR
درصد جامد وزنی۶۵ درصدWeight solids( ٪)
دانسیته۱/۷gr/cm۳Density( gr/cm۳)
ضخامت فیلم تر(میکرون)۶۰۰-۵۵۰Wet film thickness( µ)
ضخامت فیلم خشک(میکرون)۳۰۰Dry film thickness(µ)
پوشش تئوری برای ضخامت فیلم خشک ۳۰۰میکرون(متر مربع بر کیلوگرم)۴Theoretical speading rate Dry film thickness 300µ(m۲/kg)
زمان خشک شدن سطحی۶۰دقیقهTouch dry(min)
زمان باز شدن جاده۴ساعتNo pick up tim(min)
زمان خشک شدن عمقی۲۴ساعتDry-through-tim(hr)

میزان مصرف:

هرکیلوگرم رنگ ترافیک ۴ مترمربع را پوشش میدهد.

روش استفاده:

در هنگام اجرای رنگ ترافیک سطح مورد نظر باید تمیز و عاری از روغن و چربی و گرد و خاک و ذرات سست و لق باشد. هر یک کیلوگرم رنگ ترافیکی با cc 100 آب رقیق شده، قبل از مصرف کاملا هم زده شود بعد مورد استفاده قرار گیرد.

رنگ ترافیک معمولا با ماشینهای مخصوص خط کشی اجرا میگردد. اما با قلم مو ، غلتک و دستگاه پاشش نیز قابل اجرا می باشد.

رنگ ترافیکی

رنگ ترافیک ترموپلاست

شرایط نگهداری:

در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید و یخ زدگی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری:

رنگ ترافیکی در بسته بندی اولیه بصورت باز نشده ۱۲ماه قابل نگهداری است.

بسته بندی:

سطل۳۰کیلوگرمی