چسب بتن استحکامی تیس Tiss B.550

چسب بتن استحکامی مایع غلیظ پلیمری است جهت افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی و نیز باعث کاهش نفوذ پذیری ملات و بتن خواهد شد.

در حقیقت چسب استحکام بتن موجب افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری بتن می گردد.

چسب بتن

موارد کاربرد چسب استحکامی بتن:

 • ترمیم آسیب دیدگی های سطحی
 • تقویت چسبندگی
 • آب بندی ملات های ترمیمی

مزایای چسب بتن تیس:

 • استحکام دادن به بتن
 • بالا بردن مقاومت فشاری با چسب بتن
 • جلوگیری از خاکه شدن و ترک بتن
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی

میزان مصرف چسب استحکام بتن:

با توجه به عیار سیمان بتن کاربرد میزان مصرف از ۵ الی ۲۰ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

روش مصرف:

چسب استحکام بتن را ابتدا با آب مصرفی رقیق نموده (چسبی رقیق به وجود می آوریم) میزان رقت چسب استحکام  بستگی به میزان چسبندگی مورد نظر دارد و سپس چسب رقیق را به اجزاء خشک بتن یا ملات اضافه می گردد و پس از اختلاط کامل مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه می گردد در صورت ریزدانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن کمتر و در صورت درشت دانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن بیشتری استفاده نمائید.

شرایط نگهداری چسب استحکام بتن:

این محصول بایستی در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد به دور از انجماد و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری:

چسب بتن استحکامی در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

چسب استحکام بتن در دبه های ۱و ۸ و ۲۰ کیلوگرمی توزیع می گردد

مکمل ها و افزودنی های بتن شرکت سفید بام کرمانیان

چسب بتن آب بند درجه یک Tiss WB.540

چسب بتن آب بند مایع غلیظ پلیمری است که تا قبل از خشک شدن قابلیت حل شدن در آب را دارد و پس از خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد. با هدف افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر بالا بردن قدرت چسبندگی باعث کاهش نفوذ پذیری ملات و ضد آب نمودن بتن خواهد شد.

موارد کاربرد چسب آب بند:

 • ترمیم آسیب دیدگی های سطحی
 • تقویت چسبندگی
 • آب بندی ملات های ترمیمی
 • نماسازی و اجرای سطوح اکسپوز
 • آب بندی بتن جهت اجرای آب نما و استخر

مزایای چسب بتن آب بند تیس:

 • افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
 • کاهش نفوذ پذیری و آب بند کننده بتن
 • جلوگیری از ترک خوردن یا طبله شدن
 • ثبات کیفیت در محیط های قلیائی
 • کاهش انقباض با امکان کاهش نسبت آب مصرفی

میزان مصرف:

چسب بتن آب بند T.WB 540

با توجه به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی و طرح اختلاط به میزان ۵ الی ۲۰ درصد جایگزین آب مصرفی شده و به اجزاء خشک بتن یا ملات یا در آب مصرفی اضافه می گردد.

روش استفاده:

چسب بتن آب بند را ابتدا با آب مصرفی رقیق نموده (چسبی رقیق به وجود می آوریم) میزان رقت چسب بتن بستگی به میزان چسبندگی مورد نظر دارد و سپس چسب رقیق به اجزاء خشک بتن یا ملات اضافه می گردد و پس از اختلاط کامل مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه می گردد در صورت ریزدانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن کمتر و در صورت درشت دانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن بیشتری استفاده نمائید.

شرایط نگهداری چسب بتن:

در دمای ۵+ الی ۳۵+ درجه سانتی گراد به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

دبه ۸ و ۲۰ کیلوگرمی