زودگیر پودری بتن پلاس Tiss R 328

در مکانهایی که افزایش روند کسب مقاومت در بتن و ملات و تسریع گیرش بتن در کوتاهترین زمان ممکن مورد نیاز است و نیز در مناطقی که بتن الزاما باید سریعتر از حد معمول گیرش داشته باشد مثل کارهای تعمیراتی، تقویت سازه های بتنی و به طور کلی جاهایی که [...]

بیشتر بخوانید

زودگیر پودری بتن (پودر شاتکریت) Tiss R 327

در مکان هایی که افزایش روند کسب مقاومت در بتن و ملات و تسریع گیرش بتن در کوتاهترین زمان ممکن مورد نیاز است و نیز در مناطقی که بتن الزاما باید سریعتر از حد معمول گیرش داشته باشد مثل کارهای تعمیراتی، تقویت سازه های بتنی و به طور کلی جاهایی [...]

بیشتر بخوانید

زودگیر بتن تیس Tiss R 326

افزودنی کاهش دهنده زمان گیرش بتن جهت استفاده در فصل زمستان و آب و هوای سرد برای جلوگیری از یخ زدن بتن، تسریع  گیرش اولیه و نهایی بتن و دستیابی به مقاومت های فشاری زودرس به مخلوط بتن یا ملات اضافه می گردد. مشخصات فنی: حالت فیزیکی پودری رنگ سفید وزن [...]

بیشتر بخوانید

زودگیر مایع تیس T.RL 353

این افزودنی کاهش دهنده زمان گیرش جهت استفاده در زمستان و آب وهوای سرد فرموله شده است همچنین  برای  دستیابی به مقاومت فشاری زودرس به بتن و ملات اضافه می شود. میزان مصرف با توجه به عیار سیمان و مدت زمان لازم جهت گیرش بتن و دمای محل اجرا میزان [...]

بیشتر بخوانید

تماس فوری