فوق روان دیرگیر T.R366

فوق روان دیرگیر T.R366 با روانی بتن، بهبود کارایی و حفظ اسلامپ در هوای گرم مناسب ساخت بتن های حجیم و بتن های با تراکم بالای آرماتور است. فوق روان دیرگیر T.R366 نسبت آب به سیمان را 20 درصد کاهش داده و قابلیت کارایی بتن را افزایش می دهد و همین طور [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده بتن / فوق کاهنده آب بتن TISS R.329

فوق روان کننده و کاهنده آب به میزان حداقل ۱۵% و دارای حفظ اسلامپ مطلوب است که این امر باعث تسریع در روند کسب مقاومت اولیه و افزایش مقاومت بتن در سنین مختلف به میزان قابل توجهی می گردد. این محصول مطابق با استاندارد ASTM C494/C494M TYPE G– EN 934-2 [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده / فوق کاهنده آب Tiss R 301

روان کننده و کاهش دهنده آب به میزان حداقل 15% است که باعث تسریع در روند کسب مقاومت اولیه و افزایش مقاومت بتن در سنین مختلف به واسطه کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی در مخلوط بتن می گردد. مطابق با استاندارد ASTM C 1017 TYPE I, ASTM C 494 TYPE [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده با کارایی مطلوب Tiss R 321

روان کننده بتن و کاهنده آب به میزان حداقل 20% با خاصیت حفظ اسلامپ در هوای گرم است. از این محصول جهت ساختن بتن خودتراز شونده و بتن های خود متراکم شونده با حداقل آب به سیمان با حفظ اسلامپ می توان استفاده نمود. مطابق با استاندارد ASTM C 1017/C1017M, ASTM C 494/C494M [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده / فوق کاهنده آب / دیرگیر کننده بتن Tiss R 302

این محصول باعث روانی بتن و کاهش آب به میزان حداقل 15% و خاصیت حفظ اسلامپ است. Tiss R.302 یک فوق روان کننده ویژه نسل سوم است که فاقد کلراید است و مناسب جهت بتن ریزی آب و هوای گرم در تابستان است. مطابق با استاندارد ASTM C 494/C494M TYPE G, EN 934-2, ISIRI [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات Tiss R.320 / فوق کاهنده آب / دیرگیر کننده بتن

فوق روان کننده بتن و کاهنده آب با خاصیت حفظ اسلامپ بتن است. از این محصول جهت ساختن بتن خود تراز شونده و بتن های خود متراکم شونده با حداقل آب به سیمان با حفظ اسلامپ می توان استفاده نمود. روان ساز بتن، این افزودنی بتن بهترین گزینه برای افزایش [...]

بیشتر بخوانید

فوق روان کننده / کاهنده آب بر پایه پلی کربوکسیلات Tiss R 303

این محصول روان کننده و کاهنده آب به میزان حداقل 20% است. و به نحو چشم گیری پخش شدن ذرات سیمان را بهبود می بخشد. مصرف این محصول موکداٌ به الزامات ساخت بتن های ویژه (خود تراز شونده و خود متراکم شونده) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای [...]

بیشتر بخوانید

تماس فوری