کیورینگ پلیمری و اکریلیک بتن cure 1180

کیورینگ پلیمری بتن Tiss cure 1180 یک ترکیب مایع محافظ غشاء ساز، که به صورت سفید یا شفاف است که میتواند میزان افزایش دمای بتن را که در معرض تابش خورشید قرار دهد کاهش دهد. کیورینگ پلیمری روی سطح بتن تازه اعمال می شود و به سرعت بر روی سطح به صورت یک غشاء [...]

بیشتر بخوانید

کیورنگ بتن Tiss cure 1110

یک ترکیب غنی شده است که پس از اجرا به سرعت در سطح بتن تولید غشایی مطمئن برای حفظ رطوبت داخلی بتن و کمک به هیدارتاسیون کامل سیمان می دهد. لایه تشکیل شده توسط کیورینگ بتن TISS CURE 1110 در سطح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمده ای از تابش [...]

بیشتر بخوانید

تماس فوری